El projecte


http://www.xtec.cat/web/projectes/plurilinguisme

Context

L’experiència de formar part del GEP ens ha permès experimentar actuacions concretes que defineixen escenaris òptims per a millorar la competència plurilingüe dels nostres alumnes. Aquesta actuació comporta incloure en el nostre Projecte Lingüístic línies d’aplicació del pla de lectura escolar, la integració de l’aprenentatge de llengua i continguts amb l’enfocament AICLE i el tractament integrat de les llengües del centre educatiu.


Comissió d'anglès

Directora Maribel Miranda

Inspectora Montse Regada

Coordinadora LE al ST - Laura Gabernet

Mestres d'anglès:

 Mònica Bosch    Lourdes Llobera
 Anna Colom   Isaac Reverté
 Alba Estradé
  Mireia Ruiz
 Oriol Larrondo  Elisabet Tomàs

Recursos humans

8 Mestres especialistes de llengua anglesa

Formació

Per tal de dur a terme el Projecte, l’equip directiu del Centre i el professorat que forma part de la comissió impulsora ha hagut de rebre una formació específica.

  • Jornada d'intercanvi d'experiències GEP a Barcelona (2014-2015 /2015-2016)
  • Formació per als equips directius dels centres GEP (1er i 2n any)
  • Formació pels docents del GEP (1er i 2n any) Curs semipresencial. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  • Formació AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera) Curs d’Iniciació i Curs d’Aprofundiment.

Aquesta formació ha estat transferida per l’equip impulsor a la resta del professorat a través de les reunions de coordinació i claustres.


Recursos materials

Espais: aules, sala d’informàtica, aula de ciències i aules d’art, biblioteca i gimnàs.

Materials Didàctics: material elaborat pel professorat

TAC: ordinadors d’aula, ordinadors portàtils, PDI, bloc.


Difusió del Projecte

  • Reunions d’Inici de Curs
  • Visites personalitzades durant el període de preinscripció
  • Reunions de claustre
  • Reunions de Consell Escolar
  • Memòria Anual
  • Pàgina web de l’Escola - L’apartat del bloc English Corner ha permés fer difusió de totes les activitats que s’han fet en llengua anglesa. Cal agrair la implicació de les famílies que el dia de Sant Jordi van participar en la celebració de la festa mitjançant l’explicació de contes en anglès.

Valoracions del projecte GEP

El desenvolupament del projecte del GEP ha implicat també fer una valoració del mateix per tal de reconduir, si és necessari, les actuacions que ens porten a la consecució dels objectius establerts. Per aquest motiu, s’estableixen uns indicadors d’avaluació que són els resultats acadèmics dels alumnes i el grau de satisfacció de mestres, alumnes i famílies. En general, es valoren molt positivament les activitats portades a terme els cursos 2014-2015/2015-2016. 


Àrees i actuacions que s'imparteixen en anglès

En el nostre dia a dia, la llengua anglesa s’intenta integrar en tots els moments de la vida escolar, independentment de si formen part d'una àrea determinada o no, partint de la base que la llengua és quelcom que es pot trobar en qualsevol lloc. La idea és generar multitud de situacions i ocasions per a l’ús de la llengua, donant a la vegada moltes eines i recursos per a la utilització de la mateixa i així aconseguir formar persones competents.

A l’Educació Infantil l'anglès és present a través del conte i dels Racons d’Art a P4 i P5.

A l’Educació Primària es treballa a través dels Racons d’Art, dels Tallers de Ciències i de l'Educació Física.

A més a més, es mantenen les activitats de Teatre en Anglès i Conferència per als Cicles Mitjà i Superior.


Exemples de Projectes

La formació de 2n any del Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme ha suposat la implementació d'un nou projecte a l'aula. Aquests vídeos en són una petita mostra del treball realitzat.
 


Ċ
escolaparcdelaigua lleida,
19 de gen. 2016, 12:53
Ċ
escolaparcdelaigua lleida,
19 de gen. 2016, 12:53
Ċ
escolaparcdelaigua lleida,
19 de gen. 2016, 12:55
Ċ
Art CM.pdf
(10258k)
escolaparcdelaigua lleida,
19 de gen. 2016, 12:23
Ċ
Art CS.pdf
(8020k)
escolaparcdelaigua lleida,
19 de gen. 2016, 12:25
Ċ
escolaparcdelaigua lleida,
21 de set. 2015, 4:53
Ċ
escolaparcdelaigua lleida,
21 de set. 2015, 4:53
Ċ
PE2A.pdf
(288k)
escolaparcdelaigua lleida,
19 de gen. 2016, 5:56
Ċ
PE2B.pdf
(309k)
escolaparcdelaigua lleida,
19 de gen. 2016, 5:56
Ċ
PE4A.pdf
(442k)
escolaparcdelaigua lleida,
19 de gen. 2016, 5:56
Ċ
PE5A.pdf
(297k)
escolaparcdelaigua lleida,
19 de gen. 2016, 5:56
Ċ
PE5B.pdf
(422k)
escolaparcdelaigua lleida,
19 de gen. 2016, 5:56
Ċ
PE6A.pdf
(473k)
escolaparcdelaigua lleida,
19 de gen. 2016, 5:56
Ċ
PE6B.pdf
(1072k)
escolaparcdelaigua lleida,
19 de gen. 2016, 5:57
Comments