PROJECTE PLURILINGÜE
Marc per al plurilingüisme

L’Escola ha format part del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP) durant els cursos 2014-15 i 2015-16, amb l’objectiu de millorar la competència plurilingüe dels nostres alumnes.

Dins del conjunt d’actuacions destinades a donar suport al Projecte de Plurilinguïsme, s’emmarca el Programa d’Auxiliars de Conversa. El curs passat 2015-2016 es van adjudicar auxiliars de conversa a 11 centres educatius de tota Catalunya, entre els quals la nostra escola va estar seleccionada.

Un cop finalitzat el projecte, continuem amb diferents actuacions per fer de l'anglès una llengua vehicular dins la nostra escola.


CONEIX EL PROJECTE

Subpàgines (1): El projecte
Comments