ORGANITZACIÓ‎ > ‎

PREINSCRIPCIÓ curs 2016-2017

L'escola Estel és una escola concertada que ofereix Educació Infantil i Primària (dels 3 als 12 anys).


Per tal de conèixer i rebre informació de l'escola poden concertar una entrevista amb la directora amb la possibilitat de conèixer el centre mentre es duu a terme a la tasca diària.

Podeu concertar una visita:

  • Trucant al 93.777.22.96
  • Enviant un correu electrònic a direccio@escoalestel.eu
  • Passant per la Direcció de l'escola de dilluns a divendres de  8 a 18h.

Jornada de portes obertes
Enguany celebrarem dues jornades de portes obertes. Una serà a la tarda mentre funciona regularment l'escola, el diumenge 6 de març de 2016 a les 11 h i l'altra el diumenge anterior al matí per a que també ens puguin conèixer aquells pares i mares que d'altra forma no es podrien apropar a conèixer el centre, el diumenge 13 de març a les 11h.

Com funciona el procés de preinscripció per al curs 2016-2017?
El primer pas és presentar una sol·licitud de preinscripció dins del període establert per l'Ajuntament d'Esparreguera. Només es pot entregar una preinscripció per a l'alumne que haurà de ser lliurada al centre escollit en primera opció. Aquesta sol·licitud la podreu trobar a la nostra web i a la nostra escola.

Calendari de preinscripcions

El calendari de preinscripcions és únic per a tot el municipi .
Encara no estan les dates fixades.

Criteris d'admissió
En els darrers cursos tots els alumnes que han optat com a PRIMERA OPCIÓ per al nostra escola HAN ESTAT ADMESOS. Únicament quan no es disposin de places suficients per atendre totes les demandes s'estableixen uns criteris de prioritat.

Ampliar Informació (Web del departament d'educació / preinscripcions) pendent d'actualització.

Conscients de que l'educació dels infants implica l'acció conjunta de la família i de l'escola, us presentem a continuació la carta de compromís que recull els acords bàsics Família/Escola a que ens hi hem de comprometre.