ORGANITZACIÓ‎ > ‎

MEDICAMENTS


En cas de que cap alumne hagi de prendre un medicament necessàriament a l'escola, cal que porteu:

  • La recepta mèdica a on surti la dosi a subministrar (original o fotocòpia del metge)
  • L'Autorització de la família per subministrar el medicament (Aquesta fotocòpia la teniu grapada a l'agenda de l'alumne)
En qualsevol cas, l'apartat AUTORITZACIONS trobareu el document imprimible d'autorització per part de la família.