FUNCIONAMENT‎ > ‎

LA MEDIACIÓ ESCOLAR

Mediació escolar en Conflictes

La mediació escolar consisteix en emprar mediadors en la resolució de conflictes que afecten la convivència en els entorns escolars. De mica en mica anem formant els alumnes en la mediació de cara a que mitjançant els delegats de cada classe es pugui portar a terme. La mediació és iniciada i guiada per la mestre de Diversitat.

Altres formes que tenim per a crear entorns favorables a la mediació és fomentar els treballs cooperatius a l'escola afavorint l'aparició espontània d'alumnes mediadors, els quals intentaran resoldre conflictes que afecten a una comunitat de la qual tot un grup-classe en forma part.