ESCOLA

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

El Claustre de professors està treballant més intensament amb els nostres alumnes en els següents propòsits:

 • Impulsar l'expressió oral en els nostres alumnes per assolir una sòlida competencia comunicativa.

 • L'assoliment per tot l'alumnat d'un bon nivell d'agilitat en el càlcul mental (Dediquem entre mitja o una hora setmanal a treballar el càlcul mental i la resolució de problemes)"Quinzet".

 • Realització d’un Pla Lector: Els objectius principals d’aquest pla són  el foment i assoliment de la lectura en els nostres alumnes. L'escola desenvolupa  dos actuacions principals per motivar els nostres alumnes en el gust per la lectura.

  • L'apadrinament de la lectura: Els alumnes de 6è ajuden als alumnes de 1r a llegir.

  • “LLegim tots a l'hora”: Dediquem 30 minuts a la setmana a llegir tot allò que els alumnes desitgin (divendres a les 15h).

 • Impulsar l’autonomia d’aprenentatge en els nostres alumnes.

 • Realització d’un Projecte Interdisciplinari.

 • La integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació (ús dels ordinadors, internet, etc..) en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Durant aquest curs s'està duent a terme la intal·lació de pissarres digitals a totes les aules.

 • Participació de l'Ampa de l'escola en les activitats del centre: Treballem per a que hi hagi més participació dels pares i mares dels nostres pares a la castanyada, Sant Jordi,etc... L´Ampa organitza el Carnaval, col.labora en el Festival Fi de Curs que realitzem al Teatre de la Passió, organitza la festa de final de curs, etc...

 • Utilitzar eines de Mediació escolar entre els alumnes per dialogar i reconduir tots aquells conflictes que existeixin dins la comunitat educativa.

Subpàgines (4): CONTACTE ESPAIS HISTÒRIA SITUACIÓ