Història

Perquè la fundació d'una escola d'escacs?

Va sorgir d'un grup de pares que  preocupats per l'educació dels seus fills, a l'assitir a unes xerrades sobre temes d'educació dels fills, un dels temes tractats era “com educar jugant” i un dels jocs que ensenya a concentrar-se i pensar  als nens és el joc-ciència dels ESCACS i es diu que “si l'home no aprèn a concentrar-se de petit, li resultarà una muntanya quasi inaccessible intentar-ho d'adult”.

 

D'aqui neix l'ESCOLA D'ESCACS FIGUERES, com eina de formar nens/nenes com a jugadors i com a persones -nexe indissoluble-. Amb la finalitat d'ajudar als pares com a eina educativa. Les principals capacitats psicològiques que desenvolupa la pràctica dels escacs són:

-Les intel·lectuals: fomenta l'atenció i concentració,  ajuda a l'anàlisi i la síntesi, raonament lògic-matemàtic,  estimula la creació i la imaginació.

-Les socials o esportives: acceptació de les normes i resultats.

-La formació del caràcter: s'aprèn el concepte d'organització, control emocional, millora  de l'expressió raonada,  incrementa el sentit de la responsabilitat, millora l'autoestima al millorar al joc, ajuda la presa de decisions molt útil per la vida cotidiana.

 

En el curs escolar 1996/1997 s'inicia la singladura l'ESCOLA D'ESCACS FIGUERES, sota l'ampar del  CLUB ESCACS FIGUERES del Casino Menestral Figuerenc.

Durant aquest anys han passat per l'escola més de 150 alumnes. Molts s'han iniciat des dels 5 anys fins als 18 anys.

L'aprenentatge de  l'escola està enfocada a una part  teòrica i  una part pràctica on s' estimula als alumnes a participar amb les diferents competicions, torneigs, campionats provincials, territorials i nacionals.

El complement de les dues és requisit indispensable per a la formació com a jugadors.

 

 

 

Comments