Grup Pacte

Bibliografia (materials per llegir i resumir)


Feines- Càrrecs fixos

QuèQui
 Escriure resums, notes de premsa i frases pels pósters  del que es diu al Pacte - Coordinadors sectorials
- Coordinadors de cada tema
 Recomanar bibliografia - Redactors
 Llegir documents i fer resums- ?

Comments