ANTIC MUSE

El programa MUS-E a l’Escola Elisenda de Montcada

El programa MUS-E va néixer de la iniciativa del violinista Yehudi Menuhin (1916-1999) en col•laboració amb Werner Schmitt, director de l’Escola del Conservatori de Berna, partint de la idea de Zoltán Kodály (1882-1967) segons la qual la música havia de formar part de l’educació quotidiana i tothom hi havia de tenir accés. Menuhin va ampliar el concepte dins del marc de la realitat multicultural, i hi va incorporar totes les disciplines artístiques. El MUS-E es va començar a desenvolupar a Suïssa el 1994. Actualment s’implementa en 443 escoles de 15 països d’Europa.

La finalitat del programa MUS-E és fomentar les arts, especialment la música, el teatre, la dansa i les arts plàstiques, dins l’àmbit escolar com a eina que facilita la integració social, educativa i cultural dels alumnes. Al mateix temps, afavoreix el diàleg i la tolerància per superar la violència i el racisme entre les diferents cultures, i desenvolupa la creativitat i la imaginació en la pràctica de les diferents disciplines artístiques com a part fonamental de l’educació.

Les sessions de MUS-E es duen a terme a través de tallers de teatre, dansa, música i arts plàstiques impartits per artistes en actiu d’una elevada formació artística i amb experiència pedagògica. S’intenta que els alumnes reforcin la seva autoestima, canalitzin la seva creativitat i millorin la seva adaptació a l’entorn social d’una forma activa.

Les sessions s’imparteixen en horari lectiu, amb la col.laboració dels mestres, i tenen com a finalitat implicar a tota comunitat educativa per tal que esdevingui una eina important en la tasca d’aconseguir el coneixement dels alumnes i la cohesió social.

El projecte educatiu de l’Escola Elisenda de Montcada sempre ha manifestat una sensibilitat especial per les arts com a eina d’integració social.

Va començar a implementar el programa MUS-E el curs 1998, incorporant les disciplines artístiques de la dansa i teatre, en el curs 14/15 iniciem un nou camí amb molta il.lusió , incorporem la música i formen dues Marching Bands i Batucada.

L’objectiu és millorar la cohesió de grup, el respecte i les relacions, i l’autoestima i el coneixement personal i millorar l’èxit escolar.

Durant les sessions de MUS-E, els mestres poden observar el comportament dels alumnes en un àmbit que no és l’habitual a l’aula, cosa que, a més de constituir una eina bàsica per al treball de tutoria, després repercuteix positivament en el rendiment acadèmic.

Aquestes experiències i aquests aprenentatges des de qualsevol disciplina artística aporten als alumnes un bagatge cultural i vivencial que amplia el seu camp d’experiències i coneixements necessaris per entendre el món i per formar-ne part d’una manera activa i millorar-lo.

6è al MUSE

Medalla d’Or de la Ciutat 2013

per al programa MUS-E a Nou Barris i per a l'Escola Miquel Bleach

Els directors de les escoles que hi participen en el programa

El Saló de Cent de l'Ajuntament, durant l'acte de lliurament de les Medalles d'Or de la Ciutat 2013 que va tenir lloc ahir.

Trobada de centres que participen en el programa MUS-E a Nou Barris.

L'Ajuntament de Barcelona enguany ha distingit amb la Medalla d'Or de la ciutat a l'Escola Miquel Bleach, la més antiga d’Hostafrancs, i a la Fundació Yehudi Menuhin, l’entitat que desenvolupa el programa MUS-E. L'escola i la fundació van rebre el guardó de mans de l'alcalde, Xavier Trias, en un acte celebrat ahir al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.

L'Escola Miquel Bleach ha estat distingida amb la Medalla d’Or de la Ciutat pel districte de Sants-Montjuic per la seva contribució en favor de la formació de les persones en els valors de la tolerància, la solidaritat i el respecte a la diversitat. És un centre centenari, el més antic d'Hostafrancs, que en els seus inicis acollia alumnes de les famílies treballadores de les fàbriques de l'España Industrial i del Vapor Vell.

En l’actualitat és una escola d’una línia que escolaritza 150 alumnes de famílies majoritàriament immigrants i el seu projecte educatiu està basat en valors de respecte, tolerància i solidaritat. Aquest curs s’ha incorporat al projecte Escoles Tàndem amb un partenariat amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya MNAC, impulsat per la Fundació Catalunya - La Pedrera , que han convertit l’art i el patrimoni artístic en l’eix transversal del seu projecte educatiu.

Per la seva banda, la Fundació Yehudi Menuhin España ha estat distingida amb la Medalla d’Or de Barcelona per Nou Barris per fomentar la integració educativa, social i cultural d’infants amb risc d’exclusió social a través de l’art i l’educació a les escoles del districte que participen en el projecte MUS-E: les escoles Elisenda de Montcada, el Turó, Ferrer i Guàrdia, Mestre Morera i Ciutat Comtal.

El programa MUS-E és un dels programes que desenvolupa aquesta fundació a nivell europeu i té com a objectiu la inclusió social, cultural i educatiu dels infants mitjançant tallers de música, teatre, dansa, arts plàstiques... El projecte proposa un seguit d’activitats impartides en els centres educatius per artistes professionals, en col•laboració amb els docents, en horari lectiu durant el curs escolar i formen part en el pla general de les escoles.

El programa es va iniciar a Suïssa el 1994 i actualment s’ha implantat a 443 escoles de 15 països europeus. A més de les cinc escoles de Nou Barris, en el projecte hi participen sis centres educatius més de Barcelona: les escoles Milà i Fontanals, Eduard Marquina, Perú, Mediterrània, Alexandre Galí i l‘Institut Joan Salvat Papasseit.

Acte de lliurament de les Medalles d’Or al Saló de Cent de l’Ajuntament

L’Escola Miquel Bleach i la Fundació Yehudi Menuhin van rebre la Medalla d'Or de la Ciutat de mans de l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, juntament amb les 23 entitats i ciutadans que han estat distingits amb aquest guardó aquest any 2013, en un acte que es va celebrar ahir al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.