L'ESCOLA‎ > ‎

L'ESCOLA

Som una escola que persegueix la màxima qualitat d’ensenyament-aprenentatge pels seus alumnes. Creu i aposta fermament per les capacitats de tots els infants. No limita, ajuda a créixer.

Una escola participativa que es construeix amb la col·laboració i la intervenció de tots els agents que poden millorar l’aprenentatge. El centre esdevé l’espai educatiu on totes les persones ensenyen i aprenen, siguin infants, mares, pares, voluntariat o el professorat, qui té la responsabilitat bàsica d’aquest procés. Es basa doncs en l’acció coordinada de tots els agents educatius. Una escola que convida a ser protagonista del procés educatiu del teu fill o filla.

Una escola que treballa amb metodologies contrastades,  el treball cooperatiu, el diàleg i l’aprenentatge dialògic, la diversificació de propostes i de recursos, l’esforç els valors humans com a fonament i fita…

Escola amb un projecte pedagògic singular constituïda com a “Comunitat d’Aprenentatge” que implica un model de funcionament on es privilegia la relació de les famílies i de la comunitat amb els professionals docents. Les famílies tenen un paper primordial en l’organització del centre i una possibilitat efectiva de participació i de coneixement de la vida escolar quotidiana.

Amb el Programa MUSE contribuïm en la formació integral dels alumnes potenciant el seu desenvolupament motriu, intel·lectual, emocional, afectiu, social, artístic i estètic.


Comments