Direcció:                        Mª Pilar Cervera
Cap d'Estudis:                 Fifí Arnau
Secretària Acadèmica:      Gemma López

Cap del Departament de música clàssica:        Miquel González
Cap del Departament de piano:                      Mª del Mar Correu
Cap del Departament de llenguatge:               Gemma López     
Cap del Departament de música moderna:       Xavier Torras