SECRETARIA – INSCRIPCIONS

 • La reserva de plaça comporta el pagament d’una matrícula anual. Aquesta matrícula no es retornarà en cap cas.
 • El no inscriure’s en les dates assenyalades comportarà la pèrdua de la plaça.
 • El preu del curs està repartit en 10 mensualitats, de setembre a juny, que es cobraran per domiciliació bancària de l’1 al 5 del mes corrent (a excepció del setembre que es cobrarà el 15).
 • Les altes i baixes (com qualsevol canvi d’horari) s’han de comunicar a secretaria: presencialment o enviant un correu electrònic. Sempre abans del dia 20 del mes anterior, en cas contrari, no s’abonarà cap import. Només ho podrà fer la persona que va signar el full de matriculació. No s'acceptaran baixes l'ultim mes del curs.
 • Els rebuts retornats porten un recàrrec de despeses de la devolució.
  • Recàrrec de 20 € si el rebut pendent d’abonar s’ha de cobrar per domiciliació bancària)
  • Recàrrec de 10 € si el rebut pendent d’abonar es paga en efectiu o ingrés en compte.
 • Els familiars de 1r grau d’alumnes que ja vénen a l’escola, podran inscriure’s en les mateixes dates d’inscripcions d’aquests alumnes, tot i que la plaça haurà de ser confirmada des de Secretaria.

 

ALUMNES MENORS D’EDAT

 • El centre i el personal de l’escola en cap cas es responsabilitza dels alumnes que arriben abans o marxen més tard de l’hora de la classe.  
 • Pels alumnes de música i moviment  (de 3 a 7 anys): quan vingui una persona no habitual a buscar-lo/a feu-ho saber al professor/a.


HORARIS I PROGRAMES

 • Els Programes d’Ensenyament (Música i moviment, Programa bàsic, Programa Avançat, Harmonia Moderna, etc.) engloben diferents matèries amb un únic preu.
 • El centre no pot garantir la continuïtat de les classes d’un curs per l’altre amb el mateix professor o horari.
 • Les places d'instrument pels alumnes nous són limitades i s'atorgaran segons ordre d'inscripció.
 • L’Escola de Música es reserva el dret de canviar l’activitat de l’hora lectiva de l’alumne per causes justificades.
 • En cas de necessitat l’Escola podria modificar els horaris amb previ avís.
 • El Programa de música dels alumnes de 12 a 17 anys, que no fan llenguatge musical, ha de comptar amb una classe col·lectiva obligatòriament.
 • Per accedir al curs d’ ”Harmonia Moderna” és obligatori haver cursat el “Programa bàsic” de Llenguatge Musical. Pels alumnes que no tinguin aquest nivell s’obrirà una nova aula, sempre i quan hi hagi un mínim de 3 persones interessades.


COMUNICACIÓ

 • Quan l’alumne/a no pugui assistir a les classes cal que aviseu a secretaria, ja sigui per telèfon o per correu electrònic.
 • Assegureu-vos de que les dades que tenim a secretaria estan actualitzades (adreça de correu electrònic o telèfons sobretot).
 • Per entrevistar-se amb el professor/a, la cap d’estudis o la directora del centre prèviament cal demanar hora a secretaria. Tingueu en compte que no es poden interrompre les classes.
 • És important que aneu consultant la pàgina web (www.emcanetdemar.org) i el taulell d’informació de l’Escola ja que hi ha notificacions que poden ser del vostre interès.

 

PRÉSTEC D’INSTRUMENTS

 • L’instrument es cedeix després de pagar un dipòsit de 50 euros, que us seran retornats al finalitzar el préstec.
 • El lloguer és de 10 € mensuals afegits al rebut de la quota.
 • El lloguer té una durada des de setembre al setembre de l’any següent com a màxim.
 • El manteniment i cura de l’instrument és responsabilitat de la titular de la matrícula.