Atenció: 
els alumnes dels 3 als 11 anys ompliu el formulari nº 1, 
i els majors de 12 anys el formulari nº 2.

Formulari 1 de matriculació 2018-19 / dels 3 als 11 anys
Formulari 2 de matriculació 2018-19 / a partir dels 12 anys