Ideari 02/06

 1. Les persones progressen més ràpidament en la seva autorealització si treballen de forma conjunta en un ambient que faciliti el seu autoaprenentatge.

2. L’autorealització és la tasca de descobrir què som, què podem arribar a ser i com ho hem de fer per a acostar-nos a aquest ideal.

3. Treballar de forma conjunta significa compartir i criticar les idees i els dubtes que apareixen al llarg del procés d’autorealització.

4. Un ambient facilitador de l’autoaprenentatge és el que estimula a les persones a formular les preguntes i qüestions que necessiten per avançar i ofereix propostes per orientar les respostes i accions.

5. Cadascú ha d’assumir la direcció, la responsabilitat i la valoració del seu propi procés d’autorealització.

6. La recerca de la saviesa i de l’amor són dos grans camins de l’autorealització.

7. Saviesa és el coneixement del que és important i prioritari.

8. Amor és identificació amb el que s’estima.

9. La raó és un mitjà potent de coneixement. No ha d’estar mai supeditat a l’emoció però tampoc és l’únic ni el més important mitjà de coneixement.

10. La democràcia és ara per ara el millor dels sistemes polítics que coneixem. Cal respectar-la i ajudar a enfortir-la i consolidar-la tot buscant camins per millorar-la.

11. L’Escola de filosofia pot proposar qualsevol acte que promogui els objectius d’aquest ideari.

12. La recerca de l'autorealització és el principal objectiu de l’EDF. A partir d’aquí tot és improvisació.