466 El compromís
 

1. Diferenciem primer el compromís social del compromís personal. El compromís social és el que ens imposa la societat obligant-nos a fer certes coses per tal de ser acceptats. Tot i que aquest aspecte té una dimensió filosòfica important, acordem centrar-nos en el compromís personal

2. Definim compromís personal com una obligació que ens posem nosaltres mateixos i que hem de mantenir fins que considerem racionalment que fer-ho és millor que deixar de fer-ho.

3. Els compromisos es poden adquirir en dos àmbits ben diferents: l'àmbit de les accions (comprometre's a fer una cosa, per exemple) i l'àmbit de l'afectivitat (comprometre't a estimar, per exemple)

4. En l'àmbit de les accions els compromisos són perfectament assumibles com a expressió de la llibertat personal. En l'àmbit de l'afectivitat, per contra, no ens podem comprometre perquè qualsevol expressió afectiva mancada de llibertat perd la seva essència.