PRESENTACIÓ

L'escola de filosofia pretén ser un instrument per a ajudar a la reflexió filosòfica. La filosofia és una recerca, i la premissa bàsica d’aquesta escola és que les persones tenim una enorme força potencial de coneixement que necessita ser estimulada i desenvolupada.  

També partim de la creença que el coneixement no necessàriament ha de venir de persones que el posseeixen i l’imparteixen de forma sistemàtica, sinó que hi ha un camí de recerca que es fa a partir del que som i sabem. La voluntat de fer-lo és imprescindible i el treball conjunt amb altres persones que tenen el mateix anhel pot accelerar-lo i potenciar-lo.
En aquest sentit, l’enfocament de l’escola és socràtic: la llavor del coneixement és dins nostre esperant ser despertada i la comunitat de recerca és un dels mitjans per fer-ho.

L’escola de filosofia és una escola elemental en el sentit que no és per a especialistes. És per a principiants, per a qualsevol persona que vulgui créixer en el coneixement a partir de les seves pròpies preguntes. Partim de la situació de cadascú, dels seus dubtes, coneixements, creences i opinions pròpies, i les sotmetem a l’estudi o crítica dels altres. Fem trontollar la nostra filosofia per estimular-la, per desvetllar-la, per no quedar estancats en les idees que en algun moment vam adquirir o ens van ser útils i que ara potser ens van petites o ja no serveixen.
L’escola de filosofia no té altre adscripció o compromís que el de la recerca de la veritat. L’amor (filos) i la saviesa (sofia) són les úniques guies de l’escola.
Un compromís i un anhel al mateix temps. La resta és improvisació.
L’escola té un ideari on exposa les premisses bàsiques pel que fa a objectius, mitjans i activitats.
L’escola pot oferir qualsevol activitat que contempli aquest context. Poden ser cursos d’introducció a la filosofia més o menys llargs. Poden ser cursos introductoris de 20 o 30 hores o bé cursos especialitzats en política, ètica, teoria del coneixement, psicologia, metafísica, ... També poden ser xerrades, col·loquis, taules rodones, sessions d’estudi respecte algun tema d’actualitat o d’interès perenne; poden ser lectures col·lectives, sessions de divulgació d’autors, activitats, etc... L’escola pot oferir assessorament filosòfic a persones, grups o institucions.NOTÍCIES i RECORDATORIS:

REUNIONS ORDINÀRIES:

La propera serà el 7 d'abril sobre el tema "El camí de la il·luminació" i farà la presentació en Jordi Oliva i en Josep M. Corretger. (Obert als membres de l'escola i convidats)


GRUP DE RECERCA: 3R. ANY:

En aquest tercer any del grup de recerca fem reunions mensuals per anar considerant diferents aspectes de la nostra personalitat i de les maneres com afrontem els reptes a la vida. Hem parlat de la por i la propera reunió serà el dia 14 d'abrilr sobre "l'enveja"

Les reunions es faran els segons dilluns de cada mes de 2/4 de 8 a 9 al Centre Cívic (Només per a participants)


LÒGIA L'ALZINA:  
Propera trobada el dissabte dia 5 d'abril.


El proper cafè filosòfic serà el dia 17 d'abril a la Biblioteca Joan Vinyoli de Santa Coloma de Farners.


XERRADA SOBRE NIETZSCHE
Dia 11 d'abril a la Biblioteca Joan Vinyoli de Santa Coloma de Farners a càrrec d'en Josep M. Carbó. (A les 20 h.)


CICLE DE CONFERÈNCIES "DEL COS A L'ÀNIMA" A FORNELLS DE LA SELVA.
Dia 27 de maig. Josep M. Carbó parla sobre "Saps què saps?" al Centre Cívic de Fornells de la Selva. (A les 20 h.


ACTIVITATS RECOMANADES
 

Subpàgines (1): acords 2011
Č
Ċ
ď
Escola de Filosofia edf,
22/10/2012 14.45