ACTUALITAT

CFA PLA DE L'ESTANY    c/ Pere Alsius, 12 - Entresòl   (Banyoles)       afaplaestany@xtec.cat     telèfon 972 57 10 80      Facebook del CFA


Revista L'Incís curs 2016-2017


Matrícula curs 2017-2018


Només per als alumnes del curs passat, 2016-2017, i persones pre-inscrites el mes de juny 2017: del 4 al 8 de setembre


Horari matrícules:


 

4

5

6

7

8

matí

d’11 a 13h

 

d’11 a 13h

 

d’11 a 13h

tarda

 

de 18h a 20h

 

de 18h a 20h

 Inscripcions curs 2017-2018:

places vacants del 12 al 15 de setembre 2017 o    CATALÀ (nivell A1, A2 i B1)


o    CASTELLÀ (nivell A1, A2 i B1)


o    ANGLÈS (nivell A1, A2.1 i A2.2)


o    F.I - ALFABETITZACIÓ


o    INFORMÀTICA (títol equivalent Àctic)


o   PREPARACIÓ PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS


o    GES PRESENCIAL (Graduat en Educació Secundària)


o    GES A DISTÀNCIA (Centre de suport del IOC. La matrícula del GES a distància per a alumnes nous i antics serà del 4 al 8 de setembre 2017 
Horari inscripcions a les places vacants: 


 

12

13

14

15

matí

 

de 10 a 13h

 

de 10 a 13h

tarda

de 17h a 20h

 

de 17h a 20h

 


Per a la inscripció, cal portar:         

-        Fotocòpia del DNI, NIE o passaport

            -       Per al GES cal portar el llibre d'escolaritat o bé el certificat                de notes (si no el teniu, l’heu de demanar a l’institut on                         vau cursar l’ESO)!!! Escolta la nostra falca publicitària aquí !!!

____________________________________________________________


Fotos Setmana Cultural

del 8 de febrer al 2 de març del 2017 (visita a Ràdio Banyoles, sortida a Barcelona, etc.)
________________________________________________________________________________

          Informació General de Formació d'Adults
FR   

AR

EN

 

APRENDRE 

ÉS LA CLAU