2.3.- UNAB virtual


INTRODUCCIÓ

L’ escenari formatiu que analitzem pertany al sector educatiu, concretament al model d’educació virtual: blended learning i virtual learning.

UNAB Virtual és un programa de caràcter institucional, liderat directament des de la Rectoria de la Universitat Autònoma de Bucaramanga-UNAB, que és va desenvolupar a partir de  l’ organització d’ un equip interdisciplinari format per especialistes en educació, comunicació i tecnologia Informàtica per tal de definir un model pedagògic implementant els programes virtuals.