2.2.- El món de Harry Potter

Introducció

El projecte telemàtic El món de Harry Potter va funcionar entre els anys 2000-05. A partir d'aquest any va evolucionar cap a un projecte més ampli, El món dels llibres, que en l'actualitat segueix en funcionament de forma parcial. Es tracta doncs d'un cas de docència presencial amb el suport de les TIC a l'educació formal amb la particularitat que incorpora la comunicació entre els centres participants amb eines telemàtiques.