2.1.- AUDI Formació

INTRODUCCIÓ

L'empresa automobilística Audi dins la seva filosofia d'oferir productes que aportin exclusivitat i un món de sensacions, aposta fermament per uns valors intrínsecs com són l'avantguardisme, l'esportivitat i la sofisticació.
Tot i tenir un augment de vendes progressiu en el mercat espanyol detecta uns canvis en el sector tals com l'irrupció de concessionaris multimarca, noves lleis de garanties, noves tendències de consum, nous productes financers i renovació més freqüent dels productes a la venda.
Tots aquests nous reptes es volen afrontar des de la formació superior de la xarxa de comercials tot capacitant-los per ajudar-los a "vendre millor".

La formació objecte d'anàlisi es presenta en un entorn virtual d'aprenentatge (EVA) i s'imparteix en la modalitat semi-presencial (blended learning) i amb un alt grau de flexibilitat per als usuaris, doncs té en compte l'horari laboral i els pics de feina a l'empresa al llarg de la formació, així com diferents itineraris formatius.