0.- Presentació

ESTUDI DE CAS: ANÀLISI I VALORACIÓ D’UN ESCENARI FORMATIU BASAT EN TIC
AUDI Formació / El món de Harry Potter / UNAB virtual


Grup An@rFeNt

Curs 2009 / 2010
Assignatura: Escenaris formatius i docència basats en TIC
Màster en Educació i TIC
Universitat Oberta de Catalunya