PRESENTACIÓ

L'aigua, és un bé escàs a l'Alt Penedès?