Junta directiva

La junta directiva de la nostra entitat està formada per les següents persones:
 
                        PRESIDENTA: ADELA ANGLÈS AGUADÉ
                        VICEPRESIDENT: MARIO ANTONIO ESPAÑOL MORA
                        SECRETARIA: MERCÈ AGUADÉ TARRAGÓ
                        TRESORER: RAMON FONTS FERRER
                        VOCAL: TERESA FERRANDO MAS
 
 
 
Comments