Защо ERP система?

Ползите за мениджмънта на фирмата са :
            
            ·         Пълен контрол и вземане на управленски решения ;

·         По-ефективно използване на времето, ресурсите и активите на фирмата ;

·         Минимално време за извличане на информацията ;

·         Максимален ефект от възвръщаемостта на инвестицията за внедряване на ERP ;

 
            Ползите за компанията са следните :
 

·         Намаление на складовите запаси с 20% ;

·         Увеличаване на продажбите с 10% ;

·         Намаление на оперативните разходи с 15% ;

·         Спестявания от оборотния капитал до 2% ;

·         Намаляване цикъла на реализация на продукцията до 25% ;

·         Намаление на търговските разходи с 35% ; 

·         Намаление на задълженията до 12% ;

·         Намаление на разходите за труд до 10% ;

Подстраници (1): Основни характеристики
Comments