Развитие

 
 
През 70-те години - MRP - Планиране на материалните ресурси, линейно

 През 80-те години - MRP 2 - Планиране на ресурсите на производството, затворен цикъл 

 През 90-те години - ERP - Планиране на ресурсите на предприятието, интегриран затворен цикъл

 През 2000 година  -  ERP 2 - Отговаря на изискванията на Интернет икономиката

 
Comments