Клиенти

Клиенти на ERP системи са компании от различни браншове, като производствените предприятия съставляват стабилна част от него. В областта на машиностроенето и обработката на метали са реализирани над 30 интеграции. Практиките за внедряване в България са 3 :

1

Представителства на чужди фирми, които инсталират ERP софтуер заради изискванията на компанията майка.                                      Примери:Coca-Cola, Nestle или Shell.

2

Чуждестранни компании взимат решение на локално ниво за внедряване на ERP продукт, който може да е и различен от този на компанията майка.


Примери:Holcim, които притежават българските циментови заводи „Белоизворски цимент“ и „Плевенски цимент“.

3

Български предприятия, достигнали някакво добро ниво на развитие,осъзнали,че без внедрено ERP биха получили незадоволителна цена, ако евентуално потърсят нов собственик в чужбина.

 

                       ***************

 

 

*******************

Comments