ERP - системи

Enterprise Resource Planning (Система за планиране на ресурсите на предприятието)

През последните години на нашия пазар нараства интересът към този тип системи и се утвърждава
терминът Система за управление на бизнеса. Това е единна, използваща обща база данни софтуерна
система, която обхваща всички бизнес процеси във фирмата - планиране, бюджетиране и контрол в
областта на производството, доставките, продажбите, складовото стопанство, ресурсите, проектите
и счетоводната отчетност, като предлага богата гама от функционалности.
 
ć
ERP(1).ppt
(6155k)
Diana Tsvetanova,
21.11.2011 г., 3:38 ч.
Comments