https://twitter.com/ronetika
https://www.youtube.com/channel/UC1EngIdfiYtG9sjK4HoE__Q/playlists
https://www.linkedin.com/company/ronetika
http://ronetika.blogspot.com.es/


 
 
>> ronetika és un espai creatiu
especialitzat  en robòtica educativa, electrònica creativa, programació
i noves tecnologies  per a nens,
joves i adults.

A la nostra aula tecnològica podràs
crear 
experimentar
jugar
aprendre 
>> A través de les nostres activitats
 potenciem la intel·ligència, la imaginació
i la creativitat dels nens. 

Oferim una alfabetització tecnològica,
que seguint la filosofia DIY
(Do It Yourself), converteix els nens
en creadors davant d'usuaris o
consumidors passius de tecnologia.

Els nous maker-kids.
>> Amb la tecnologia i sota la metodologia learning by doing
preparem als nens per als reptes
laborals i socials del segle XXI.

La tecnologia té un paper molt
important com eina per transmetre
les noves competències i habilitats als joves, les que realment necessitaran
en la seva futura vida laboral
i en el seu desenvolupament social.