Erodium macrocalyx


Home    Actueel   Soorten   Extra informatie     Literatuur     Links   Fotogalerij  Zoek

absinthioides 
acaule 
aguilellae
alpinum
astragaloides 
boissieri 
botrys
carvifolium
castellanum
cazorlanum
celtibericum
cheilanthifolium
chrysanthum
ciconium
cicutarium
corsicum
daucoides
foetidum
gaussenianum
glandulosum
glaucophyllum

gruinum
guicciardii
guttatum
hartvigianum
hendrikii
hoefftianum
iranicum
jahandiezianum
janszii
laciniatum
litvinovii
lucidum
macradenum

macrocalyx

malacoides
manescavi
maritimum
moschatum
mouretii
munbyanum
nervulosum
paularense

petraeum
pulverulentum

recoderii
reichardii 
rodiei 
rupestre
rupicola
sanguis-christi
stephanianum

supracanum
texanum
tibetanum 
tordylioides
touchyanum

trichomanifolium
trifolium
valentinum
vetteri

 Erodium macrocalyx (G. Lopez) López Udias, S., C. Fabregat, et al. (1998).
syn.: E. daucoides ssp. macrocalyx G. Lopez (1980)

“Una especie nueva del género Erodium L'Hér. subsect. Roma Bruhm. (Geraniaceae) del este de la península Ibérica.” Flora Montiberica 8: 70-77. 


Bloeitijd: juni-juli
Bloemen: roze-achtig wit, 3-8 bloemen per stengel, zichtbare honingproductie, meestal een  donker honingmerk, enkele rood gekleurde aderen. Grote kelkbladeren.
Blad: veervormig samengesteld, ca. 15 cm lang, bladblaadjes gedeeld en tegenoverstaand, ovaal-lancetvormig, ligt behaard
Vrucht:  vrucht 8-9 mm, dicht behaard, met kleverige haartjes
Bek: 35-50 mm
Status: kwetsbaar, slechts 4 geregistreerde vindplaatsen
Verspreiding: Guaderrama (Centraal Spanje),  endemisch
Herkomst naam: verwijst naar de grote kelkbladeren macro = groot, calyx = kelk.
Sectie: Sectie Cicutaria, subsectie Romana, serie E. daucoides
Verwante soorten: E. daucoides, E. cazorlanum E. astragaloides, E. aguilellae.

 

 

 

 

 

 


Op de klassieke vindplaats staan de planten aan de voet van een hoge wand. Er is geen weg naar toe. Dat verklaart misschien waarom deze soort nog niet zo lang geleden is ontdekt. Enkele jaren geleden zijn er in een straal van 50 km van deze vindplaats nog meer populaties gevonden. Één ervan ligt zelfs vlak naast een arena voor stierenvechten.  Oorspronkelijk is hij gedetermineerd als een ondersoort van E. daucoides. Dat is later bijgesteld en heeft hij de status van soort gekregen. E. macrocalyx komt niet voor in het grote overzichtswerk van Guittonneau (1972).


Verwijzing:
Una especie nueva del género Erodium L'Hér. subsect. Roma Bruhm. (Geraniaceae) del este de la península Ibérica.