Nieuws 


Jaarverslag 2019 gereed
In een gezamenlijke vergadering van bestuur en Raad van Toezicht is het jaarverslag van 2019 zowel in houdelijk als financieel goegekeurd. Wil je het lezen? Klik dan hier: jaarverslag 2019

4 juli 2020

Ook in Eritrea is het coronacrisis
Nog geen twee weken na thuiskomst kwam er slecht nieuws. Het coronavirus is ook in Eritrea opgedoken. Reizen is verboden, het vliegveld is gesloten. En wat hier ook gebeurde, er wordt gehamsterd. Het gevolg is dat de prijzen plotseling stijgen. De meest kwetsbare mensen zijn het slachtoffer. Als je op het bestaansminimum leeft, is een prijsverhoging van voedsel rampzalig.
We hebben een eerste bedrag gestuurd om de mensen die het hardst getroffen worden te ondersteunen.

5 april 2020

Een korte reis
We dachten dat we in drie weken voldoende tijd zouden hebben om de lopende projecten te bekijken en nieuwe projecten voor te kunnen bereiden. Wie kon bedenken dat binnen twee weken de wereld op zijn kop zou staan wegens de coronacrisis. Op de dag dat we vertrokken was er één Nederlander opgenomen met ziekteverschijnselen. Twee weken later moesten we hals-over-kop naar huis vluchten omdat niets meer hetzelfde was. Toch hebben we heel veel kunnen doen. Om het nog eens na te leen kun je links op de link klikken '2020 - Een korte reis. Of gewoon hier.

4 april 2020

We konden weer vaten versturen

Het was weer mogelijk om twee vaten naar Eritrea te versturen. Deze kans liet Jonne zich niet ontgaan. Ben je benieuwd wat er allemaal in de blauwe vaten zit? Klik dan op deze link.

6 november 2019


Integriteit en klachten
Ook voor een kleine stichting als Eritrea Hagez is integer handelen en de mogelijkheid om klachten te uiten over het handelen van vertegenwoordigers van de stichting van groot belang. Alles staat en valt immers met vertrouwen. Bewust is een splitsing gemaakt tussen het handelen van de stichting, wat de verantwoordelijkheid is van het bestuur, en de afhandeling van klachten. Hiervoor is exclusief de Raad van Toezicht het aangewezen orgaan. Het integriteitsbeleid is te vinden door hier te klikken. De klachtenprocedure is hier te vinden.

6 november 2019

Jaarverslag 2018 goedgekeurd door de Raad van Toezicht
Zoals elk jaar hebben we over het jaar 2018 weer een jaarverslag gemaakt. Het is gemakkelijk om alleen de punten uit te zoeken die je interesseren. Het verslag is geheel digitaal op de website gepubliceerd, met veel mogelijkheden om door te klikken naar hetgeen je wilt lezen. Het verslag is te vinden door te klikken op deze link.

15 juli 2019

Sluiting klinieken
Meestal kunnen we positieve zaken melden. Nu echter bereikten ons negatieve berichten over Eritrea. Vorige week heeft de Eritrese overheid besloten alle - 22 -gezondheidscentra van de katholieke kerk in Eritrea te sluiten. Dat houdt in dat de ondersteuning die we aan de klinieken geven onmiddellijk stopt. We doen echter meer. We steunen projecten waarbij vrouwen leren kleding te produceren door te weven en te naaien. Zo zijn we bezig met het ondersteunen van kleuterscholen en het plaatsen van toiletten bij gemeenschappelijke ruimten als scholen en opleidingscentra.(heel belangrijk in de strijd tegen besmettelijke ziekten). Het weeshuis in Hebo krijgt nog steeds ondersteuning. En ook op andere plaatsen kunnen we nog helpen waar het hard nodig is.

Op dit moment weten we niet meer dan wat hierboven staat. Als duidelijk is wat voor activiteiten er in Eritrea nog mogelijk zijn, zullen we dit uiteraard melden.

16 juni 2019

Een prachtig geschenk
De Stichting True Blue schonk vijftig WakaWaka's.  De WakaWaka is een lamp op zonne-energie. De Stichting True Blue stelt ze ter beschikking voor leerlingen, die thuis hun schoolwerk moeten doen, terwijl thuis geen elektriciteit is. En ja, in Eritrea wordt het om 6 uur donker. Wij zorgen dat ze op de juiste plaats komen. Mensen van True Blue: Fantastisch, 1000 x dank!!!!!

13 maart 2019

CBF-Erkenningspaspoort


Wat is de Erkenning? De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

In het CBF Erkenningspaspoort staat vermeld hoeveel geld er wordt besteed aan administratie en beheer van de eigen organisatie. Bij Eritrea Hagez gaat dit bedrag niet af van de bijdragen van donateurs, omdat het geheel wordt vergoed door Jonne Misset en Albert Laterveer.

In het paspoort staat ook dat er geen vrijwillige medewerkers zijn. Die zijn er natuurlijk wel. Met enige regelmaat zijn tien vrijwilligers actief. Daarnaast krijgen we incidenteel veel hulp.

10 maart 2019

Een keuken voor dakloze moeders
In Asmara zie je steeds meer dakloze moeders met hun kinderen op straat. Ze zijn afkomstig uit het armste deel van Eritrea. De zusters hebben nu een huis gehuurd, waar deze moeders met hun kinderen kunnen verblijven. De kinderen worden er voorbereid op school. De opzet is om na enige tijd een project te starten in de regio waar ze vandaan komen. Hier kunnen ze dan zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien terwijl de kinderen naar school gaan. Zo'n project kost handenvol geld. Kringloopwinkel 'De Groene Ezel' uit Heemskerk is bereid om te helpen. Zij betalen de gehele inrichting van de gemeenschappelijke keuken.

26 februari 2019

Opbrengst Kerstmarkt bekend
In december hield de Beatrixschool in Pijnacker een Kerstmarkt. De opbrengst was bestemd voor babymelkpoeder voor baby's waarvan de moeder HIV-geïnfecteerd was
. In de hele school waren allerlei activiteiten. Met een strippenkaart van € 2,50 konden spelletjes worden gespeeld. Er kon zelfs een gokje worden gewaagd waarbij toegangskaarten voor het concert van De Toppers konden worden gewonnen. Eritrea Hagez was vertegenwoordigd met een stand met veel spullen uit Eritrea. Nu alle kosten zijn verrekend hoorden we van de school hoeveel geld er bijeen was gebracht. We zagen op onze rekening een bedrag verschijnen van maar liefst € 1574. Samen met de € 41 van Thijs en Jonathan (zie twee berichten hieronder) kunnen we dus melkpoeder kopen voor € 1615,00!

18 januari 2019

De matrassen zijn aangekomen
 
  
Al eerder berichtten we over de actie om matrassen aan te schaffen voor de bewoners van de psychiatrische instelling in de wijk Mai Temenai in Asmara. Dit lukte dankzij veel steun van de mensen die ons met donaties helpen. Daarnaast maakten de steun van het Maria Stroot Fonds en van de Stichting Haarlemse Hulpactie het mogelijk dat er voor alle patiënten matrassen werden gekocht. Deze werden voorzien van een stevige plastic overtrek. Op de foto's is achtereenvolgens te zien hoe de matrassen aankwamen, een vrouw die moest slapen met een matje als matras, enkele bedden vóór de actie en als laatste patiënten op de nieuwe matrassen.

1 januari 2019


Thijs en Jonathan in actie
De Beatrixschool in Pijnacker wilde dit jaar de kerstmarkt in het  teken van Eritrea zetten. De reden was de komst van twee Eritrese kinderen naar de school. De schoolleiding koos ervoor om de opbrengst van de kerstmarkt ten goede te laten komen aan Eritrea Hagez om poedermelk te kopen voor kinderen van moeders met een HIV-besmetting. Jonne en Albert hielden als voorbereiding een praatje met foto's over Eritrea en over de HIV-moeders.

Thijs en Jonathan vonden dit een goed doel en gingen huis-aan-huis geld ophalen. Zo konden ze tijdens de kerstmarkt € 41 overhandigen. 

Mannen, namens de baby's die hiervan moeten leven: Enorm bedankt!!!!

19 december 2018

Nog meer matrassennieuws
Ongetwijfeld het meest bijzondere van de reis van dit jaar was de aanschaf van matrassen voor psychiatrische patiënten. We dachten er vijftien te kunnen betalen. Door de open grens met Ethiopië werden het er vijftig. En dat was nog niet alles. Weer thuis gekomen, kregen we de mogelijkheid om een project in te dienen bij de Stichting Hulpactie Haarlem, voor een bedrag van € 2500. Hiermee konden de matrassen voor de overige patiënten worden betaald. Op dit moment worden er stevige plastic hoezen om gemaakt. Zodra er een aantal klaar is, gaan ze al naar de patiënten. Met een paar weken heeft iedereen een lekker bed om op te rusten.

16 december 2018

We kregen een legaat
Opeens stond er € 2000 extra op de bankrekening met als bijschrift de mededeling dat het een legaat betrof van een overledene. Het geld uit de erfenis kunnen we zo kort na de reis heel goed gebruiken. En omdat we door de Belastingdienst zijn erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), hoeven we er geen cent belasting over te betalen.

15 december 2018

Het duurde twee jaar, maar nu staan ze er

Twee jaar geleden gaven we in Eritrea geld om bij de kleuterschool en de weefopleiding in het dorp Adi Nebri toiletten aan te leggen. De stenen waren snel gekocht, maar cement om mee te metselen was in het hele land gedurende twee jaar niet te koop. Nu de vrede tussen Ethiopië en Eritrea is getekend, komen er vrachtwagens vol cement naar Eritrea. In november waren we met de aannemer in Adi Nebri om de maat te nemen en twee weken later ontvingen we de foto's van de nieuwe toiletten.

15 december 2018

We zijn weer terug!
We hebben drie weken hard gewerkt in Eritrea. Een verslag van onze wederwaardigheden is te vinden door hier te klikken.

15 december 2018

We gaan weer op pad
Op 9 november vertrekken we weer voor drie weken naar Eritrea. We bekijken dan projecten die we hebben gesteund en overleggen over nieuwe projecten. Voor zover het lukt maken we tussentijds verslagen, onze 'Eriberichten', die we toezenden aan alle mensen die te kennen hebben gegeven hierin geïnteresseerd te zijn.

30-oktober 2018

Matrassen voor psychiatrische patiënten
In de hoofdstad Asmara is een inrichting waar psychiatrische patiënten verblijven. In een land dat zo arm is, zijn deze mensen extra kwetsbaar. De Daughters of Charity proberen ze zo goed mogelijk te helpen. Aan Eritrea Hagez werd gevraagd om ondersteuning bij de aanschaf van matrassen. Patiënten die bedlegerig zijn, liggen op metalen bedden, zonder matrassen. Alleen wat lakens of lappen beschermen hun huid. De matrassen zijn erg duur, ook al worden ze in Eritrea zelf gemaakt. Alle materialen moeten worden geïmporteerd. En de kwaliteit moet goed zijn. Een stevige plastic hoes moet er voor zorgen dat ook incontinente patiënten gebruik kunnen maken van de matrassen. Wij konden direct geld sturen, nu de ambulance niet doorgaat. Bijzonder is, dat ook het Maria Stroot Fonds onmiddellijk bereid was om de donatie voor de ambulance om te zetten naar de aanschaf van matrassen.

2 september 2018

Twee vaten richting Eritrea
Jonne heeft weer veel spullen gekregen die in Eritrea hard nodig zijn. Met veel passen en meten zijn er weer twee vaten van 200 liter tot de rand gevuld en naar de container gebracht, waarmee ze naar Eritrea worden verscheept. Benieuwd naar de inhoud? Klik hier voor de verzendlijst. Update: De vaten zijn aangekomen op 9 december 2018.

2 september 2018

Wisseling van de wacht
Bij Eritrea Hagez zijn twee veranderingen in de organisatie. Eden Brhane was aan de stichting verbonden als ambassadeur. In juli is ze Anke Laterveer opgevolgd als bestuurslid. Jonne Misset blijft voorzitter en Albert Laterveer wordt penningmeester/secretaris.
Wegens het aflopen van de zittingstermijn is Jan Henneman teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht. Hij wordt opgevolgd door Henneke Berkhout. Henneke is in het dagelijks leven beleidsmedewerker bij de GGD in Zuid-Kennemerland.

2 september 2018

Nieuwsbrief en Jaarverslag
Zoals elk jaar moest er ook een jaarverslag worden geschreven over 2017. Het is altijd een hele klus, maar het is ook een mooie gelegenheid om terug te kijken. En ook al bezochten we Eritrea in 2017 niet. er is veel tot stand gebracht. het jaarverslag is alleen in het Nederlands en digitaal te lezen. Het is wel mogelijk om direct door te klikken naar een bepaald hoofdstuk. De een is immers geïnteresseerd in de resultaten en de ander in de financiën. Het is allemaal op de website te vinden door eenvoudig te klikken op deze link: Het jaarverslag

In de Nieuwsbrief zijn de belangrijkste onderdelen van het jaarverslag besproken en is er een korte blik op het afgelopen half jaar. De nieuwsbrief 2018-7 is te vinden door op deze link te klikken

19 juli 2018

Ambulance definitief van de baan
Uit Eritrea ontvingen we het trieste bericht dat de St. Georgekliniek definitief gesloten is. Van verschillende kanten is geprobeerd het besluit tot sluiting teruggedraaid te krijgen. Inmiddels is duidelijk dat deze moeite tevergeefs is geweest. Dat betekende ook meteen het definitieve einde aan de pogingen om voor de kliniek een ambulance aan te schaffen. Alle mensen en fondsen die geld hebben gegeven of toegezegd, hebben we van de situatie op de hoogte gebracht. We hebben ze de keuze voorgelegd om hun donatie terug te krijgen, te bestemmen voor hulp aan een psychiatrische inrichting of mee te geven op de volgende reis van Jonne en Albert om in Eritrea een goede bestemming te geven. Het is hartverwarmend dat niemand zijn geld heeft teruggevraagd. De grotere fondsen hebben we schriftelijk benaderd. Hiervan verwachten we over enige tijd een reactie. Wij zorgen ervoor, dat al deze gaven in Eritrea goed worden besteed.

4 juli 2018

Inmiddels al 74 kinderen gered
 
Veel mensen weten het niet: Een moeder met een HIV-besmetting kan een gezond kind krijgen. Borstvoeding kan de baby alsnog besmetten.

De enige mogelijkheid om baby’s veilig voedsel te geven, is de aanschaf van babymelk in poedervorm. In Nederland de normaalste zaak van de wereld, maar in Eritrea schreeuwend duur en nauwelijks te koop. Dankzij de vele donaties die we elk jaar ontvangen kunnen we deze moeders en hun kinderen helpen door de zusters voldoende geld te geven om de babymelk te kopen.

Onlangs kregen we bericht uit Eritrea dat inmiddels 74(!) baby’s gezond het eerste jaar hebben overleefd. Inmiddels krijgen ze gewoon voedsel.  We blijven ze steunen!

Op de foto een van de 74 kerngezonde baby's.

30 juni 2018


Privacywet AVG
Ingevolge Europese wetgeving moet elke organisatie in de Europese Unie een privacydossier aanhouden. Dit geldt ook voor de Stichting Eritrea Hagez. Onderdeel van dit dossier is de privacyverklaring, die gepubliceerd moet worden op de website. DE verklaring van Eritrea Hagez is te vinden door deze link te gebruiken.

Actie voor ambulance gestopt

Meestal hebben we positief nieuws vanuit Eritrea Hagez: goedlopende projecten waarmee we de allerarmsten in Eritrea kunnen helpen. Deze keer hebben we echter helaas slecht nieuws. 

Zoals jullie weten, ondersteunen we al jaren klinieken en een weeshuis in Eritrea Vorig jaar begonnen we een actie om geld in te zamelen voor een nieuwe ambulance voor de St. Georgekliniek in de stad Keren. De actie ging voorspoedig en op een paar duizend euro na is het bedrag inmiddels binnen. Juist toen we van plan waren om de auto te bestellen, kregen we het bericht dat de Eritrese overheid een aantal scholen en acht klinieken heeft gesloten, waaronder twee klinieken van de zusters die wij ondersteunen.

We waren geschokt toen we hoorden dat de St. Georgekliniek een van die klinieken is. In Eritrea worden instellingen vaak gecontroleerd en worden er prijzen uitgereikt voor de best presterende organisaties. De St. Georgekliniek behoorde steeds tot de top. De analiste van het laboratorium werd zelfs verkozen tot de beste van het jaar. En toch heeft de overheid deze kliniek, zonder opgaaf van redenen, gesloten. Jaarlijks kwamen er alleen al in deze kliniek 30.000 mensen en werden er vele honderden kinderen geboren. Voor arme mensen was alle hulp gratis.

We hebben overleg gehad met de zusters. Zij willen tot juni wachten en hopen dat er een oplossing komt en dat de kliniek toch weer open kan.

Wij hebben besloten te stoppen met het inzamelen van de laatste euro's voor de ambulance en dit project even te parkeren. We wachten de initiatieven van de zusters af. Als de kliniek in juni niet weer volledig functioneert, zullen we alle mensen en instellingen die geld voor de ambulance hebben gegeven benaderen of zij hun geld teruggestort willen hebben of dat het mag worden gebruikt voor een ander project in Eritrea.

Want we laten ons niet afschrikken door dit soort draconische maatregelen. Het weeshuis vangt nog steeds 40 baby's op, waarvan de moeder tijdens de bevalling is overleden. Dat blijven we steunen. Vijf andere klinieken van de zusters zijn nog open. Daarnaast lopen er nog weefprojecten, kleinveeprojecten, toiletten voor een kleuterschool en gezondheidsvoorlichting (om uitbraak van besmettelijke ziekten te voorkomen).

We vinden het belangrijk om iedereen die ons steunt op de hoogte te houden. Ook nu het even niet goed gaat.

We blijven samenwerken met de Daughters of Charity. Deze autochtone zusters kennen we persoonlijk en we bezoeken ze regelmatig. Zo weten we zeker dat onze én jullie inspanningen voor de volle 100% worden aangewend voor de meest kwetsbare mensen. Juist doordat de zusters wonen temidden van de bevolking weten zij als geen ander wie hulp nodig heeft en kunnen ze heel gericht helpen.

Ook al is dit voor ons een slag, we laten de meest kwetsbare mensen in Eritrea zeker niet aan hun lot over! 

20 april 2018


In april stuurden we weer drie vaten en een draagbaar naar Eritrea
Het wordt inmiddels gewoon, dat sturen van de vaten naar Eritrea, maar als je bedenkt dat er op dit moment een tekort aan zo ongeveer alles is, begrijp je dat de inhoud van de vaten voor de mensen daar een enorme steun zijn. Helaas is het niet meer toegestaan om medicijnen en verbandmiddelen te sturen, maar ook de andere spullen zijn meer dan welkom. Wat we deze keer hebben verstuurd? Klik hier en je krijgt de hele lijst voor je. Update: De vaten zijn aangekomen op 19 april 2018.

13 april 2018

Voor de ambulance
Het inzamelen van geld om een ambulance te kopen voor de kliniek in Eritrea vordert gestaag. Tientallen mensen hebben geld gestort en het Maria Stroot Fonds stortte spontaan een bedrag. Heel leuk was de bijdrage van Jinthe, het buurmeisje van Jonne en Albert. Uit haar spaarpot schonk ze € 5. En dat is zeker een foto waard. We hebben voor het resterende bedrag fondsen aangeschreven. Antwoorden van fondsen duren in het algemeen langer. Er moet tenslotte eerst over vergaderd worden.

26 januari 2018

Nieuwsbrief november
In de nieuwsbrief van november 2017 geven we de aftrap voor de actie om een ambulance voor St. Georgekliniek in Keren aan te schaffen. Verder nieuws over de lopende projecten en de CBF-erkenning als officieel erkend Goed Doel. 

Alle nieuwsbrieven van Eritrea Hagez zijn te vinden door hier te klikken.

Voor meer informatie over de actie voor de ambulance kunt u hier klikken.

30 november 2017

En weer zijn er zes vaten en twee rolstoelen op weg
Op de foto is Jonne weer hard bezig met het vullen van het laatste van zes vaten, die we met twee rolstoelen konden versturen naar de zusters in Asmara. Ook dit keer verbaas je je weer hoeveel je kunt versturen in zes vaten van 200 liter elk. De inhoud staat op een aparte pagina, die je vindt door hier te klikken.

26 augustus 2017

De vaten van maart zijn aangekomen
Gehandicapt kind met rolstoel van het Rijnlands Revalidatie Centrum


In maart verstuurden we zes vaten, een trapnaaimachine en enkele rolstoelen voor gehandicapte kinderen. Zoals altijd duurde het weer heel lang voor alles Asmara bereikte. Gelukkig kunnen we ook zeggen dat het ook net als altijd allemaal goed aankwam. Op de foto's maar een klein deel van de voorraad die we verzonden. Deze keer was er extra veel kleding voor de bewoners van de psychiatrische inrichting in Asmara.

24 augustus 2017

Jarige Jetje tracteert
Om haar 80e (!) verjaardag te vieren gaf Jetje Benz een grandioos tuinfeest. Haar verzoek was om geen cadeau's te geven, maar een bedrag te schenken aan Eritrea Hagez. Het resultaat mocht er zijn: terwijl er nog bedragen binnen moeten komen op de bankrekening is er nu al een bedrag geschonken van maar liefst € 215,15. Een fantastisch gebaar. Update: Het eindbedrag was € 280,15.

19 augustus 2017

Het jaarverslag en de samenvatting in de nieuwsbrief
Ook al is 2016 al weer geruime tijd geleden, het is altijd nuttig om af en toe de balans op te maken. Het jaarverslag over 2016 is zo'n moment. Het is nu klaar en helemaal goedgekeurd door bestuur en Raad van Toezicht. Als je het fijne wilt weten van wat er allemaal is gebeurd, lees dan het jaarverslag, of de stukken waar je meer over wilt weten. Je kunt zo doorklikken naar de hoofdstukken die je interesseren. Hier begin je met het jaarverslag.
Wil je snel een overzicht, dan biedt de nieuwsbrief uitkomst. In twee A4tjes is de belangrijkeste informatie samengevat. Hier vind je de nieuwsbrief. Wel even die van 2017 aanklikken, maar dat wijst zichzelf.

20 juli 2017

In actie tegen de volgende ramp
De vorige zomer werden we geconfronteerd met de uitbraak van een ernstig probleem in Eritrea. In een gebied bestaande uit een hoofdplaats en 90 dorpen was een ernstige besmettelijke ziekte uitgebroken. Alles wat mogelijk was, zetten we in. Samen met onze hulp en die van anderen werd de uitbraak bezworen. Er vielen wel veel doden. Toen de zusters terug keken op deze periode, werd veel duidelijk. Armoede en ondervoeding waren belangrijke factoren die de mensen minder weerbaar maakten, maar ze waren niet de oorzaak. Die lag aan een samenstel van factoren: vervuild en besmet drinkwater, de afwezigheid van sanitaire voorzieningen en de gebrekkige hygiëne bij de bewoners. Anders leven zou veel kunnen oplossen. Water koken voor het wordt geconsumeerd of sterilisatietabletten gebruiken, toiletten bouwen en voor het eten de handen wassen. Het klinkt eenvoudig, maar in zo'n marginaal gebied is elke verandering bijzonder moeilijk structureel door te voeren. 
De zusters maakten een plan. 

1. Gedurende een maand worden 15 gezondheidswerkers geschoold in het voorkomen van ziekten. Ze krijgen lesmaterialen en andere zaken die ze nodig kunnen hebben. Hiervoor gaan ze een maand intern studeren onder leiding van een arts en verpleegkundigen.
2. De gezondheidswerkers trainen zo'n 100 sleutelfiguren in de kleine dorpen. Sleutelfiguren zijn het dorpshoofd of het hoofd van de school, als die er is, of de geestelijken in het dorp. 
3. Deze honderd sleutelfiguren krijgen de materialen om hun boodschap goed uit te dragen.

Zo wordt de ziektepreventie niet een van bovenaf opgelegd praatje, maar een zaak van de natuurlijke leiders in de dorpen. Met de vreselijke ziekte van het afgelopen jaar in het achterhoofd lijkt het dat er zo goede kansen zijn om een nieuwe epidemie te voorkomen.

Het kost echter wel geld: een maand 15 mensen laten eten, slapen en voorzien van lesmateriaal. Alle reiskosten, het promotiemateriaal, ook voor de 100 sleutelfiguren. Samen zuinig begroot zo'n € 5.000. Op ons verzoek werd dit bedrag ter beschikking gesteld door ISEE (Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea). Een belangrijke steun voor de mensen in dit gebied!

2 juli 2017

Een nieuw record
Eenmaal per jaar staat Jonne op de Kleverparkmarkt. Samen met haar vriendinnen Marian en Patsy verkoopt ze kinderkleertjes die we hebben gekregen. Als ze héél mooi zijn vraagt Jonne aan de gever of ze ze mag verkopen. Zo brengen ze geld op voor hulp in Eritrea, terwijl er genoeg kleren overblijven om in het weeshuis en de klinieken te schenken aan de kinderen die ze daar nodig hebben. Van de opbrengst kunnen medicijnen worden gekocht. Dit jaar zat alles mee, de drukte, het weer en de kraam, die er weer prima uit zag. Het resultaat was er naar. We hielden maar liefst € 550.45 over. Een nieuw record na jaren activiteit op de Kleverparkmarkt. Vorig jaar was het nog € 340. Het vergt dagen voorbereiding, een dag afzien en een dag opruimen, maar dan heb je ook wat!


20 mei 2017

Het leek wel een verhuizing

Een paar keer per jaar kunnen we met een container spullen naar Eritrea sturen. Er gelden allerlei regels, die moeten voorkomen dat er handelswaar wordt opgestuurd. Zelf krijgen we van alle kanten mooie donaties. Deze keer hadden we wel heel veel verzameld. De Stichting De Derde Hand uit Apeldoorn schonk een trapnaaimachine en een handnaaimachine, helemaal gereviseerd en dozen met vinylhandschoenen voor de klinieken. De Stichting Medic gaf veel verbandmiddelen, vinylhandschoenen en brancards en het Rijnlands Revalidatiecentrum rolstoelen.
Daarnaast kregen we van alle kanten kinderkleding en verbandmiddelen. In totaal konden we zes vaten van 200 liter sturen en de brancards, rolstoelen en een naaimachine. De gehuurde aanhanger zat stampvol. Over ongeveer twee maanden komt alles in Eritrea aan. Iedereen die heeft bijgedragen hartelijk bedankt. 
O ja, mocht je je afvragen wat er allemaal in zes vaten past, klik dan hier.Medic schenkt verbandmateriaal en drie brancards
In Apeldoorn is de Stichting Medic (www.medic.nl) gevestigd. Een grote groep vrijwilligers knapt medische apparatuur op en schenkt dit aan instellingen in Derde Wereldlanden. Ook allerlei verbandmiddelen die ergens over zijn, worden verzameld om te worden geschonken. Deze keer waren wij de gelukkigen die langs konden komen. We kregen drie maal een draagbaar, een belangrijk vervoermiddel voor zieken en zwangere vrouwen in de gebieden waar geen auto kan komen. En we kregen dozen met verband in alle soorten en maten, vele honderden latex handschoenen en 48 digitale koortsthermometers. Allemaal spullen die men in Eritrea keihard nodig heeft. Medic bedankt!

18 januari 2017

We zijn weer terug in Nederland
Na een mooie, maar vermoeiende reis naar en in Eritrea zijn we weer thuis. Wat we zo allemaal mee maakten, kun je lezen door hier te klikken.

1 december 2016

We gaan weer op reis
Visum en vliegtickets zijn binnen. We hebben een hotel geboekt. Kortom niets staat de reis naar Eritrea meer in de weg. We zijn van plan om er de hele maand november te blijven. Na afloop doen we weer verslag op de website.

28 oktober 2016

Ultra sound en Lab-in-a-Suitcase 
 
We hebben lang naar de mogelijkheid gezocht om een eenvoudige ultra-soundscanner voor de kliniek in Keren te vinden. Contacten met leveranciers in Kenya en Zuid-Afrika liepen op niets uit, terwijl het geld stond gereserveerd. Hetzelfde gold voor het mobiele laboratorium voor de kliniek in Maimine. We vonden de oplossing uiteindelijk vlak bij huis. Het bedrijf Imres in Lelystad bleek beide te kunnen leveren. Inmiddels zijn beide apparaten op de boot onderweg naar hun definitieve bestemming.

24 oktober 2016

Een bijzondere gift

Iedereen kent ze: de pennen met opdruk, de tassen met de naam van een bedrijf, koppen en schotels van een bedrijf. Maar wat gebeurt er nu als er iets fout gaat. Er staat een spelfout op duizend pennen of het logo heeft de verkeerde kleur. Dat volgt een nieuwe zending met de goede spelling of de goede kleur. En de afgekeurde spullen? Wel, wij konden vele duizenden pennen, koppen, tassen, mokken en glazen zomaar gratis ophalen om naar Eritrea te sturen. Veel scholen krijgen voor jaren goede pennen en de bedrijfstassen zijn uitstekende schooltassen. Wat je noemt een geluk bij een ongeluk(je)!

18 september 2016

Samenwerking met ISEE
In Urk is de Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea gevestigd. De laatste jaren is de stichting alleen nog actief in Ethiopië. Om ook nog betekenis te hebben voor Eritrea heeft de stichting contact gezocht met Eritrea Hagez. Afgesproken is om samen een of meer projecten van de Daughters of Charity te ondersteunen. Bij het volgende bezoek aan Eritrea zullen Jonne en Albert samen met de zusters een project uitwerken.

12 september 2016

Opnieuw vier vaten verstuurd
Opnieuw konden we vier vaten van 220 liter naar de container brengen. Over een maand of twee komen ze in Eritrea aan. Wie wil weten wat er allemaal in de vaten zit, kan dit vinden door op deze link te klikken.

1 september 2016

Weer in het nieuw

Vandaag ontvingen we foto's uit het weeshuis in Hebo. Er was weer een zending spullen aangekomen en voor de gelegenheid heeft een groep kinderen de nieuwe kleding aan gekregen. Het is goed om te zien dat de kleertjes en de andere spullen goed op hun plek zijn aangekomen.

9 juli 2016

1 juli: We zijn officieel erkend als Goed Doel!
Met ingang van vandaag is de nieuwe erkenningsregeling voor goede doelen van kracht. En we zijn bij de eerste groep die erkend is! vanaf vandaag mogen we het logo op de website zetten. En wat nog belangrijker is: Het CBF heeft hiermee aangeven onze activiteiten de erkenning waardig te achten. En daar zijn we trots op. Wil je meer weten klik dan hier.

1 juli 2016

Jaarverslag 2015 goedgekeurd
De Raad van Toezicht van Eritrea Hagez heeft het jaarverslag over 2015 goedgekeurd. Het is op deze website te vinden als je hier klikt. De samenvatting staat in de nieuwsbrief van juni 2016.

22 juni 2016

Kleverparkmarkt weer een succes
Net als voorgaande jaren verkochten Jonne en Marian kinderkleertjes op de Kleverparkmarkt. Als we van particulieren mooie kinderkleding krijgen voor Eritrea, dan vraagt Jonne of ze ze ook voor hetzelfde doel mag verkopen. Ook dit jaar werd er weer grif verkocht!

28 mei 2016

Officiële erkenning als goed doel
Veel goede doelen hebben het CBF keurmerk, een garantie dat het ingezamelde geld goed terecht komt. Ook Eritrea Hagez heeft in het verleden geprobeerd om in aanmerking te komen voor het keurmerk. Het bleek echter een veel te dure aangelegenheid. Jaarlijks bedroegen de kosten - inclusief de verplichte accountantscontrole - vele duizenden euro. 
Dit jaar verandert op 1 juli de regeling. Alle keurmerken en certificaten verdwijnen en er komt één erkenningsregeling voor alle goede doelen. Kleine organisaties als Eritrea Hagez betalen een kleine bijdrage. We hebben direct erkenning aangevraagd en na het beantwoorden van veel vragen en een lang persoonlijk interview kregen we vandaag de mededeling dat we deze aankondiging op onze website konden plaatsen:

“Het CBF heeft vastgesteld dat wij voldoen aan de criteria van de nieuwe erkenningsregeling. Daarom mogen wij ons vanaf 1 juli 2016 een ‘erkend goed doel’ noemen. Omdat het CBF sinds 1 januari 2016 geen keurmerken en certificaten meer toekent, is er nu sprake van een voorgenomen erkenning die per 1 juli 2016 zal worden geëffectueerd.”   

We denken dat fondsen in de toekomst een erkenning als voorwaarde zullen stellen voor ondersteuning. Daarom zijn we blij dat we door het CBF  zijn erkend.

12 mei 2016

Nog een transport naar Eritrea
Er was weer gelegenheid om spullen naar Eritrea te verzenden. Naast twee vaten konden er een rolstoel en een kinderrollator mee. En in die vaten zat zoals gewoonlijk weer veel dingen die daar hard nodig zijn. Wat er allemaal in zat? Klik hier voor de lijst.

26 april 2016

Een pomp voor Adi Nebri
In het dorp Adi Nebri steunen we het weefproject van de zusters. Dat gaat prima. Onlangs kreeg het dorp een tegenslag te verwerken. De pomp waarmee het water voor het hele dorp naar boven wordt gepompt, had het begeven. Het water van grote diepte met de hand naar boven halen is een enorme klus. Eritrea Hagez kreeg de vraag of ze een nieuwe pomp zou willen betalen. We hebben direct gezegd dat we dat met plezier zouden doen. Het hele dorp is er immers van afhankelijk. Deze week kregen we het bericht dat de pomp vanuit Italië was aangekomen. Binnenkort kan er weer gewoon water worden opgepompt! Op de foto de waterput van Adi Nebri in vol bedrijf.

24 maart 2016

Remonstrantse Gemeente in Twente helpt Hebo

Eind augustus waren Jonne en Albert te gast bij de Remonstrantse Gemeente in Hengelo. Tijdens de dienst kon Albert kort uitleggen waarom het voor de kinderen in het weeshuis Hebo van levensbelang is dat ze kwalitatief goede babymelk krijgen. Alle kinderen in het weeshuis hebben immers hun moeder verloren tijdens de bevalling. Vanaf hun eerste levensdag zijn ze afhankelijk van deze voeding. De reactie was overweldigend. Tijdens een aantal diensten werd er voor dit doel gecollecteerd. In december vonden we op onze bankrekening het resultaat. Al eerder kregen we van de H. Hartstra Stichting voor hetzelfde doel een donatie. Het bestuur van deze stichting leerde ons ook kennen via deze kerkdienst. Allemaal enorm bedankt!!!!

24 december 2015

De Groene Ezel doet grote schenking
  

Kringloopwinkel De Groene Ezel uit Heemskerk is inmiddels een vaste ondersteuner van Eritrea Hagez. Ook dit jaar werd een deel van de winst bestemd voor onze activiteiten. Een fantastisch gebaar. Juist de vaste steun van De Groene Ezel, maar ook die van de vaste donateurs die ons elke keer weer geld sturen maakt het mogelijk om voor de mensen in Eritrea een organisatie te zijn waar op gerekend wordt. Steeds weer zijn er zaken hard nodig in het weeshuis of in een van de klinieken. En steeds weer kunnen we hier een passend antwoord op bieden. Naast medicijnen, apparatuur, verbandmiddelen en kleding kunnen we zo ook veel grotere zaken regelen. Zo hebben we al driemaal een solarinstallatie kunnen financieren. En dat betekent dan weer het verschil tussen een bevalling regelen met een zaklantaarn of gewoon met het licht aan. 


23 december 2015


Weer  een zending aangekomen in Eritrea

In september konden we weer een flinke voorraad spullen naar Eritrea sturen. Alles is inmiddels aangekomen en staat in Massawa op de kade. Het wordt snel overgebracht naar Asmara om uit te pakken en te verdelen.
Drie vaten konden worden gevuld en er gingen twee rollators, waaronder een kinderrollator, een rolstoel en krukken mee. Om te zien wat er allemaal in de vaten zat, moet je even op deze link klikken.

10 december 2015

Amsterdamse parochies ondersteunen Eritrea Hagez
Drie Amsterdamse parochies hebben Eritrea Hagez uitgekozen voor hun Adventsactie. Gedurende vier weken wordt er gecollecteerd voor de activiteiten van de stichting. Bij de aftrap op 29 november gaf Jonne tijdens een gemeenschappelijk dienst van de St Lucas en de St Paulus parochies een toelichting.

29 november 2015

Nieuws over weefproject Adi Nebri

In het dorp Adi Nebri hebben drie zusters op verzoek van de bewoners een vestiging gesticht. In februari van dit jaar zijn ze gestart. Ze hebben medische zorg voor de bewoners, een weefopleiding en een kleuterschool. In bovenstaande brief is een verslagje opgenomen. Dankzij de financiële steun van de Stichting Eerlijk Delen en van het Maria Stroot Fonds loopt het weefproject goed. In onderstaand bericht hebben we een mogelijke oplossing om ook de kleuterschool een betere start te geven.


11 november 2015

Wereldwinkel stopt en doneert € 1.000
Bij de Pauluskerk in Amsterdam West was tot voor kort een Wereldwinkel. Bij de opheffing was er nog een batig saldo te verdelen. Gelukkig dacht het bestuur aan ons. Vanochtend werd er € 1.000 op onze rekening bijgeschreven.
De week ervoor ontvingen we een brief van de drie zusters die in januari van dit jaar een nieuwe vestiging in een klein dorp in gebruik hebben genomen. Het door ons gesteunde weefproject liep goed, maar de nieuw opgezette kleuterschool miste nog veel materialen en hulpmiddelen. We hebben aan de mensen van de Pauluskerk voorgesteld de € 1.000 hiervoor te gebruiken.

10 november 2015

Weer medische tests besteld
Evenals vorig jaar kregen we de vraag om medische tests te bestellen voor de St. Georgekliniek in Keren. Met de tests is snel en eenvoudig vast te stellen of iemand een bepaalde ziekte heeft, zoals AIDS of hepatitis en dan ook nog welk type (A,B of C). In grote laboratoria is dit allemaal een fluitje van een cent. In Eritrea is het allemaal niet te koop. Vorig jaar vonden we een leverancier in Frankrijk. De mensen van de kliniek waren dolgelukkig. Gisteren hebben we voor bijna € 5.000 nieuwe tests besteld. Zo garanderen we dat er snel goede diagnoses kunnen worden gesteld en de goede behandeling kan worden gekozen.

29 oktober 2015

De Groene Ezel schenkt kleding voor het weeshuis
Kringloopwinkel De Groene Ezel is een van de steunpilaren van Eritrea Hagez. Jaarlijks ontvangen we een mooie financiële ondersteuning. Vrijwilligster Joke die verantwoordelijk is voor de kinderkleding, zorgt regelmatig voor een mooie voorraad kinderkleding voor de kinderen in het weeshuis in Hebo. Vandaag konden we weer twee verhuisdozen met zo goed als nieuwe kleertjes ophalen. 1.000 x dank!

23 september 2015

Project deskundigheidsbevordering
Voor de allerarmsten in Eritrea hebben de Daughters of Charity zeven klinieken gesticht. Eritrea Hagez probeert ze zo goed mogelijk te steunen. Bij het laatste bezoek van Jonne en Albert in februari jl. kwam de vraag om ondersteuning voor een deskundigheidsbevorderingsproject. De personeelsleden van verschillende klinieken komen enkele dagen bij elkaar om nieuwe dingen te leren en ervaringen uit te wisselen. Zeker voor de kleine klinieken in verafgelegen gebieden is dit belangrijk. De grootste kosten zijn die van vervoer naar een centrale locatie en de verblijfskosten. Voor een jaar is een bedrag nodig van € 6.830. 

Dit geld is ter beschikking gesteld door het Bisdom Haarlem-Amsterdam, dat €  5.000 schonk en de ASN Foundation die het restant van € 1.830 gaf. Samen maken ze voor dit jaar het hele project mogelijk. Hartelijk dank!

De ASN Bank

De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De bank is actief op het gebied van beleggen, sparen, betalingsverkeer en duurzame financieringen. De ASN Bank heeft ruim 600.000 klanten en een totaal beheerd vermogen van € 12 miljard.
Via de ASN Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele wereld.
Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties en projecten om duurzame initiatieven mogelijk te maken.
De ASN Bank maakt deel uit van SNS REAAL. Meer informatie vindt u op www.asnbank.nl of www.asnbank.nl/foundation.

22 september 2015


Het jaar 2014
Het schrijven van een jaarverslag is elk jaar weer een hele klus. Toch is het belangrijk. Zo leg je verantwoording af over alle bestedingen. Daar hebben de gulle gevers immers alle recht op. Evenals vorige jaren is het verslag digitaal en opgenomen in de website. Als je hier klikt, dan kom je direct bij het verslag
Wil je een samenvatting, dan kun je onze nieuwsbrief lezen door hier te klikken.

27 juli 2015

Een cadeau voor de bisschop

De afgelopen jaren heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam een aantal projecten van Eritrea Hagez financieel mogelijk gemaakt. De Daughters of Charity, die in Eritrea de projecten uitvoeren, zijn hiervoor dankbaar. Ze hebben daarom een handgeborduurde kazuifel voor de bisschop laten maken. Een van de projecten van de zusters is arme vrouwen in de gelegenheid stellen om dit werk betaald te doen. Een mooi gebaar van de zusters, werk voor vrouwen die dat hard nodig hebben en een mooi cadeau voor de bisschop.

20 juni 2015

Een ongelooflijk pakket uit Engeland
 
Sinds een paar jaar wordt Eritrea Hagez gesteund door 'The Tuesday Club', een groep van 30 oude dames, die in Eritrea Hagez een goed doel hebben gevonden. Elke dinsdag wordt er gebreid en genaaid aan hemdjes, dekentjes en alles waarvan de leden van de Tuesday Club denken dat de kinderen in Eritrea het goed kunnen gebruiken. Vanuit het weeshuis in Eritrea kregen we de vraag naar sterilisatietabletten voor de zuigflessen. In Nederland bleken ze niet meer te koop. In Engeland nog wel. Dus een vraag gestuurd naar de Tuesday Club. Na maanden stilte kwam het verbluffende resultaat. Naast een massa kleertjes en dekentjes ontvingen we stapels sterilisatietabletten. Voor een emmer, die een dag lang gebruikt kan worden zijn drie tabletten nodig. We ontvingen er welgeteld 12.868, genoeg voor 4.290 emmers. Er kan nog jarenlang gesteriliseerd worden.

5 juni 2015

Recordopbrengst Kleverparkmarkt
Samen met haar vriendinnen Marian en Patsy stond Jonne op de jaarlijkse Kleverparkmarkt. Tweedehands kinderkleertjes, speelgoed en van alles voor kinderen. Het weer werkte mee en de mensen kwamen massaal. Alles voor een of twee euro. Na een dag bleek er een recordbedrag van € 459,95 in de kas te zitten. Doodmoe, maar erg tevreden werd terug gekeken op een succesvolle dag.

30 mei 2015

2.000 euro voor Adi Nebri
De Stichting Eerlijk Delen steunt de opzet van het Woman Promotion Center Adi Nebri met € 2000. Nodig voor een start in dit dorp was een bedrag van € 6.000. We ontvingen al € 3.000 van het Maria Strootfonds. De resterende  € 1.000 kunnen we bijpassen vanuit de algemene giften die we hebben gekregen. In februari konden we bij het begin van de opzet van het centrum zijn. De eerste weefgetouwen werden afgeleverd. Het huis dat was gehuurd, zou binnen enkele dagen worden opgeleverd.

6 mei 2015

Nieuw transport
    
We konden weer een transport maken van drie vaten met allerlei verbandmiddelen, kinderkleding en medicijnen. Van het Rijnlands Revalidatie Centrum uit Leiden kregen we twee prachtige rolstoelen en er konden twee rollators mee en een bijzonder geschenk van een oude dame die naar een aanleunwoning vertrok: een groot weefgetouw. We hebben het gedemonteerd en voorzien van een montagehandleiding met veel foto's. Wie precies wil weten wat er in de vaten zat, kan hier klikken. Op de foto's: Een kijkje in de aanhangwagen vol met waardevolle dingen, Jonne zet alles klaar en het weefgetouw.

27 april 2015

Donatie in natura
Een mooi gebaar van een groot bedrijf. Roche Diabetes Care Nederland B.V. deed een ruime donatie in natura voor het diabetesspreekuur in de St. Georgekliniek in Keren. Als je weet hoezeer diabetes een probleem is in Eritrea, dat besef je dat zo'n donatie prima op zijn plaats komt. Op de foto het spreekuur.

2 april 2015

Goed nieuws van 'De Groene Ezel'
Vandaag kregen we een mailtje van de mensen van kringloopwinkel 'De Groene Ezel' in Heemskerk. Ook dit jaar zijn we weer aangemerkt als hoofddoel. Elke maand is er een hoofddoel, waar die maand geld aan wordt gegeven. Eritrea Hagez is het hoofddoel van de maand november 2015. Naar verwachting zullen we dan een bedrag voor onze activiteiten krijgen van maar liefst € 5.400! Een mooie opsteker!

28 maart 2015

Weer een verjaardag
Opnieuw koos een echtpaar als cadeau voor hun verjaardag een schenking aan Eritrea Hagez. Samen werden ze 135 jaar. Vandaag stond er € 600 op de bankrekening met de belofte dat er nog mee zou volgen. Een prachtig gebaar. (Update: Uiteindelijk werd het € 667,50)
23 maart 2015

Eriberichten op de website
Tijdens de reis door Eritrea sturen we altijd wat verslagen naar de mensen die ons volgen. Ook deze reis was zo te volgen. Wie ze heeft gemist of de foto's erbij wil zien, die kan in de linkerkolom klikken op 'De reizen' 2015 - Een positieve reis.

12 maart 2015

We gaan weer op weg
Op 3 februari stappen Jonne en Albert weer op het vliegtuig voor een reis van vier weken naar Eritrea. Als ze terug zijn wordt een verslag van de reis - uiteraard met foto's - op de website gepubliceerd.

31 januari 2015

Nog een vat gevuld en verzonden
Voor de container naar Eritrea vertrekt, konden we naast de twee vorige vaten, de rollators en de rolstoel, weer een vat versturen. De inhoud vind je door hier te klikken. Op de foto is Albert bezig met het inpakken van een stel bijzondere rollators voor mensen die ook hun armen niet goed kunnen gebruiken.


31 januari 2015

Jonne start een blog!
Op de pagina Nieuws vind je de resultaten terug van ons werk. De dagelijkse gang van zaken zie je hier niet. Om een blik achter de schermen te geven en te laten zien waar we zoal me bezig zijn, is Jonne begonnen met het schrijven van een weblog. Als je Jonne's Blog wilt volgen, kun je boven aan het scherm klikken op 'Jonne's Blog'. Maar nu je dit toch leest, kun je ook hier klikken.

24 december 2014
Van alle kanten hulp
Voor grote projecten doen we een beroep op fondsen en instellingen om het benodigde geld bijeen te brengen. Dat werkt uitstekend. We kunnen veel grote aankopen betalen als de zonnecollectoren op klinieken, waardoor er altijd licht en koeling voor medicijnen beschikbaar is. Anderen, tientallen particulieren, de kringloopwinkel De Groene Ezel en de Stichting True Blue geven geld, dat we vrij kunnen besteden. Hiermee worden medicijnen betaald voor de kliniek en babymelk voor wezen en baby's van zieke moeders.

  

Op een heel andere manier worden we ook door veel mensen geholpen. In het Engelse Birmingham is elke week de Tuesday Club bezig met het naaien en breien van kleertjes en dekens voor het weeshuis in Hebo. In de Cruquius naait Margaret met vriendin Christina lakens voor alle bedjes in het weeshuis. Karin heeft haar eigen netwerk van mensen die naaien en breien voor de kinderen in Eritrea. Hierboven wat foto's van Margaret en de resultaten van de Tuesday Club en van Karin.

11 december 2014

De volgende zending wordt voorbereid

Er is weer ruimte in een container om spullen naar Eritrea te sturen. We konden weer twee vaten van 200 liter vullen en er kunnen nu drie rollators, een looprek en een rolstoel mee. Het zo efficiënt mogelijk inpakken van de vaten kost Jonne en haar vriendin Patsy een dag, maar dan zit er ook ongelooflijk veel in. Wat precies kun je lezen door op deze link te klikken.
Veel de moeders die in de kliniek bevallen, hebben helemaal niets voor het kind. Voor hen maakt Jonne 'babypakketjes', bestaande uit kleertjes, een cape, een mutsje en een knuffel. Uit de kliniek horen we dat ze een hit zijn. Op de foto pakt Jonne de pakketjes in.

10 december 2014

De nieuwsbrief van december
Net voor het einde van het jaar hebben we weer een nieuwsbrief gemaakt. Wie hem nog eens wil nalezen, komt door hier te klikken bij de pagina met nieuwsbrieven.

09 december 2014

De volgende reis is geboekt
Op 3 februari 2015 vertrekken Jonne en Albert weer voor en maand naar Eritrea. Om een uur of drie de volgende ochtend landen ze in Asmara. Als alles goed verloopt, stappen ze op 1 maart weer in het vliegtuig voor de terugtocht. De lijst van bespreekpunten is lang en er moeten weer veel bezoeken worden afgelegd.
12 november 2014
Weer een vat verzonden
Er was weer gelegenheid om iets naar Eritrea te versturen. Helaas was er maar plaats voor één vat. Het kon nog net mee. Volgende week is het op de boot naar Afrika. Wat er allemaal meeging, kun je lezen door hier te klikken.
3 november 2014

Nieuw weefproject
Op het platteland van Eritrea is de armoede enorm. In een gebied van zeventien dorpen rond het plaatsje Adi Nebri is geen enkele sociale voorziening. Alleen een lagere school, met heel weinig middelen. Dus ook geen enkele medische voorziening. Al tien jaar vragen de bewoners aan de Daughters of Charity om ondersteuning. Begin dit jaar hebben de zusters er daarom een vestiging geopend. Door het
gebrek aan voldoende geschoold personeel is het nog niet mogelijk om een kliniek op te zetten. Wel is begonnen met een kleuterschool. Het tweede project is een opleiding tot weefster. Op andere plaatsen is hier al veel ervaring mee opgedaan. Vrouwen die alleen op zichzelf zijn aangewezen voor het gezinsinkomen, krijgen een opleiding van twee jaar om traditionele kleding te leren weven. Als ze na die periode voor hun examen slagen mogen ze het weefgetouw houden en krijgen ze een startset met materialen voor een goede start als zelfstandige. We benaderen geldgevers om deze opleiding van de grond te krijgen.

1 oktober 2014

Twee verjaardagen
Los van elkaar besloten twee mensen als verjaardagscadeau een bijdrage aan Eritrea Hagez te geven. De een wordt zestig en de ander zeventig. Inmiddels hebben we al enige honderden euro's ontvangen. Heel erg bedankt!!!!

Update 27 oktober Samen hebben de jarigen voor Eritrea Hagez € 1.143 geschonken gekregen.

1 oktober 2014

En nog een onverwachte ondersteuning
De parochie Schalkwijk organiseerde in 2011 een actie om poedermelk te kunnen kopen voor wezen en kinderen van moeders met AIDS of een HIV-infectie. Het was een groot succes. Onverwacht kregen we een jaar later weer geld. En nu kwam er weer een bedrag van maar liefst € 500 op de rekening. Het geld kunnen we goed gebruiken, maar minstens even belangrijk is de zekerheid dat mensen met ons meeleven en ons willen steunen. Enorm bedankt!

29 september 2014

Een schenking op het juiste moment
De aangekondigde schenking van kringloopwinkel 'De Groene Ezel' van € 4.000 werd zelfs nog meer, € 4.100. Juist op het moment dat er weer een dringende vraag vanuit de kliniek kwam.
 
De kraamafdeling van de kliniek wordt erg druk bezocht. Vorig jaar waren er al 800 bevallingen en het aantal lijkt alleen maar te stijgen. Het geheim is deskundigheid en hygiëne. Een van de belangrijke hulpmiddelen is de ultra-soundscanner. Hiermee kan bij de zwangere vrouwen een filmpje gemaakt worden van de baby en kunnen eventuele complicaties bij de bevalling worden voorzien. Het apparaat in de kliniek is een tweedehands apparaat dat was afgeschreven in een Italiaans ziekenhuis. Nu is deze scanner echt aan zijn einde gekomen. Hij werkt niet meer en is niet te repareren. Aan ons de vraag om een nieuw apparaat te schenken. We vonden een geschikt model in Frankrijk. De kosten zijn € 6.390. Gelukkig wordt het vanuit Frankrijk direct geëxporteerd, zodat er niet ook nog 21% BTW bijkomt. We proberen via een ander fonds nog het resterende geld bijeen te krijgen. Lukt dat niet, dan betalen we het van onze eigen rekening, al reserveren we die natuurlijk liever voor directe aanschaffingen als medicijnen in Eritrea.

26 september 2014

Weer toezeggingen van belangrijke donateurs
Net als de afgelopen jaren hebben we bericht gekregen dat twee belangrijke donateurs ons blijven steunen. Kringloopwinkel 'De Groene Ezel' beloofde dat Eritrea Hagez in oktober van dit jaar hun hoofddoel wordt. Men verwacht dat uit de opbrengst € 4.000 kan worden overgemaakt.
De Stichting True Blue, die ons de afgelopen drie jaar elk jaar € 2.500 schonk zegde toe dat ook de komende drie jaar te zullen doen.
Uiteraard krijgt het geld een goede bestemming, maar voor Jonne en Albert is het zeker ook een morele steun in de rug.

30 juni 2014

De  resultaten van een jaar Eritrea Hagez
Het was een hele klus om het jaarverslag van Eritrea Hagez over 2013 af te ronden, maar het is klaar. En wat minstens zo belangrijk is, het is volgens ons prima leesbaar. Helemaal digitaal op de website. Als je op deze link klikt, kom je in het keuzemenu voor de hoofdstukken. Direct naar de financiën? Geen probleem. De resultaten in de praktijk? Met één klik ben je erbij.
Wil je het nog korter, dan geeft de nieuwsbrief van juni 2014 een samenvatting van 2 A4-tjes.

23 juni 2013


Engelse school schenkt € 2.443
De leerlingen van de St. Gerard School in Birmingham hebben samen actie gevoerd om voor de wezen in het weeshuis in Hebo melkpoeder te kunnen kopen. (zie hieronder het nieuwsbericht van 3 april 2014). Jonne en Albert hebben in maart de school bezocht en een presentatie gehouden over het weeshuis en voor een project in Ghana. Er werd 3.600 Engelse Ponden bijeen gebracht, waarvan ze 2.000 Pond voor het weeshuis bestemden, in euro € 2.443! Een mooi resultaat.

19 juni 2014


Mooie opbrengst rommelmarkt
Voor het vierde jaar achtereen stond Jonne met een kraam met kinderkleertjes op de Kleverparkmarkt. Deze keer werd ze geholpen door Eritrea Hagez-ambassadeur Marian Borsten. Samen haalden ze een hogere opbrengst dan de voorgaande keren, € 367,45.

24 mei 2014

De vaten van april 2014
In april was er weer de gelegenheid om vaten naar Eritrea te verschepen. Naast alle kleding voor kinderen en verbandmiddelen konden we deze keer een sterilisator sturen. Tot voor kort in gebruik bij ee huisartsenpraktijk, maar een wijziging in de regeltjes betekende het einde van zijn Nederlandse loopbaan. Steriliseren gaat echter nog prima. Voor het laboratorium in de kliniek in Keren konden we lampjes kopen voor de microscoop en gel en thermisch papier voor het maken van hartfilmpjes. Bijzonder is ook de bijdrage van Margaret en Christine, die samen 100 lakentjes voor de kinderbedjes in het weeshuis in Hebo naaiden. Ben je benieuwd naar de volledige lijst van deze zending, klik dan hier. De vaten werden deze keer gratis ter beschikking gesteld door onze vaste leverancier, de firma Blom Vatenhandel in Amsterdam.

19 april 2014

Steun uit Engeland
In het Engelse Birmingham is sinds vier jaar een priester uit Eritrea actief, Father Solomon. Hij doet het gewone werk van een priester, ook op Engelse scholen en in Engelse parochies. Vorig jaar wilden zijn parochianen iets voor zijn land doen. Hij vroeg steun voor het weeshuis in Hebo. Vanuit het weeshuis werd verwezen naar onze stichting Eritrea Hagez. 
Nu we toch voor een verjaardag in Engeland waren, gingen we langs Birmingham. We begonnen op de St. Gerards School waar Albert voor alle leerlingen en personeel een presentatie met veel foto's gaf over Eritrea en het weeshuis. Hierna gingen we naar een parochiekerk, waar elke dinsdag dertig dames aan het handwerken zijn. 
Het resultaat was twee vuilniszakken vol met mooie nieuwe kleding. Jonne vertelde over ons werk en na afloop kregen we ook nog € 200 voor melkpoeder. Toen we vertrokken kregen we de verzekering dat zowel de school als de dertig dames via ons het weeshuis blijven steunen!

3 april 2014

Medische tests besteld!
Soms kan iets heel lang duren. In 2010 kregen we de dringende vraag naar laboratoriumtests voor de kliniek in Keren. In Eritrea waren ze niet te koop. We vonden ze in Zuid-Korea, maar kregen ze niet in de kliniek. Hulp van onze steun en toeverlaat Thei Haumann leidde in november van het vorige jaar tot contacten die de mogelijkheid boden om elders te bestellen. We zouden worden geïnformeerd, maar er volgde een stilte van vier maanden, tot er vandaag een e-mail met een offerte binnenkwam, uit Frankrijk, met precies de tests die er nodig zijn. Binnen een uur was de rekening betaald. In april wordt alles afgeleverd.

27 maart 2014


ASN Foundation steunt solarproject

Dankzij een anonieme gift van € 5.000 konden we de kliniek in Maimine voorzien van een solarsysteem. 18 kamers krijgen 's nachts verlichting en er komt koeling voor de medicijnen. Bevallingen bij kaarslicht zijn binnenkort gelukkig verleden tijd. Om alles aan te kunnen leggen was er nog een tekort van bijna € 1.300. Hiervoor deden we een beroep op de ASN Foundation, het goede doelenfonds van de ASN bank. Zij schonken dit bedrag, zodat de hele installatie uit bijzondere giften betaald kan worden. Waarom de ASN bank initiatieven als het onze steunt, maken ze duidelijk in hun eigen woorden:

De ASN Bank

De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De bank is actief op het gebied van beleggen, sparen, betalingsverkeer en duurzame financieringen. De ASN Bank heeft bijna 600.000 klanten en een totaal beheerd vermogen van ruim € 11 miljard.

Via de ASN Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele wereld.

Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties en projecten om duurzame initiatieven mogelijk te maken.

De ASN Bank maakt deel uit van SNS REAAL. Meer informatie vindt u op www.asnbank.nl of www.asnbank.nl/foundation

19 februari 2014

Een mooi initiatief
Een Heemsteeds echtpaar dat verhuist naar een kleinere woning besloot om alles wat er over was weg te geven aan kennissen. Wie een tegenprestatie wilde geven kon wat in een potje voor Eritrea Hagez stoppen. Aan het einde van de middag zat er € 78 in de pot. Een leuk idee en en mooi gebaar!

26 januari 2014

Weer vaten met spullen verstuurd
Er was weer een mogelijkheid om spullen in een container naar Eritrea te versturen. Deze keer konden we drie vaten van 200 liter vullen. Twee kinderrollators, twee rolstoelen, zeven gelkussens voor rolstoelen (tegen het doorzitten) en een trapnaaimachine (heel handig als er geen elektriciteit is!) konden  ook mee. Albert moest twee keer rijden om alles bij de container te krijgen. Op de foto: het laatste vat, de kussens en de trapnaaimachine passen net in de auto. Om te zien wat er allemaal in de vaten zit, klik je hier.

25 januari 2014

Solar voor kliniek Maimine gekocht
In Eritrea spraken we af dat we de aanleg van een solarsysteem bij de kliniek in het stadje Maimine zouden betalen. In Eritrea is het net als in Nederland: overal heb je een vergunning voor nodig. Deze week werd de vergunning verleend. We hebben de onderdelen direct in Italië besteld. Kosten € 7.020 voor een systeem dat 18 ruimtes van licht voorziet en bovendien capaciteit heeft voor koeling van medicijnen. Op 15 februari wordt het per container verscheept. En dan is het afwachten hoe lang het duurt voor het aankomt en door de douane gaat. Maar het begin is er. 
Het geld bestaat uit 5.000 euro van een anonieme gift en 2020 euro van onze eigen bankrekening.

11 januari 2014


Kunst voor Eritrea Hagez
Kunstenaar Hakkie Spaan en Albert zijn al bijna 50 jaar bevriend. Speciaal voor Eritrea Hagez maakte Hakkie een set van vijf kunstkaarten, gedrukt op hoogwaardig papier. De gesigneerde en genummerde serie wordt gemaakt in een eenmalige oplage van 50 sets. Een deel van de opbrengst schenkt Hakkie aan Eritrea Hagez. De prijs is slechts € 10 + verzendkosten. Bestellen kan direct bij de kunstenaar via e-mail: 
hakkiespaan@yahoo.co.uk

23 december 2013

Het verslag van de reis van oktober/november 2013
Voor wie het nog niet heeft gezien: Als je hier klikt, vind je de verslagen van deze reis, met wat foto's. Een uitgebreide fotoserie vind je als je hier klikt.

7 december 2013

We zijn weer op weg
Op 21 oktober vertrekken we weer naar Eritrea. Wil je onze reisberichten ontvangen, stuur dan even een mailtje naar eritreahagez@gmail.com, dan zetten we je op de verzendlijst. Over vier weken komen alle berichten op de website.

20 oktober 2013

De Springschans breekt alle records
De kinderen van De Springschans hebben hard gelopen om geld bijeen te brengen voor de melk voor baby's van moeders met AIDS in Eritrea. Na de lessen waar het vorige nieuwsbericht over ging, gingen ze op zoek naar sponsors. En die vonden ze! Na een middag hardlopen, waarbij ook een paar juffen meededen kregen Jonne en Albert een cheque overhandigd van € 5.225,96. Even later kwam er nog meer geld bij. Toen het geld bij de bank was geteld was de uitkomst maar liefst € 5.381,41!!!! Ondanks het vele papiergeld was het een gewichtige opbrengst: 16,1 kilo om precies te zijn.

17 oktober 2013

Les op 'De Springschans' 
 
De leerlingen van basisschool 'De Springschans' in Heiloo zullen op 17 oktober deelnemen aan een sponsorloop. De opbrengst wordt helemaal besteed aan melkpoeder voor de baby's van moeders met AIDS of en HIV-besmetting. Jonne, Albert en ambassadeur van Hagez Eden Brhane gaven daarom een ochtend les op de school. In alle klassen kwamen ze op bezoek met het aangrijpende verhaal van zieke moeders en gezonde kinderen, die alleen gezond kunnen blijven als er melkpoeder beschikbaar is. 


10 oktober 2013

Bijzondere gift
Door de brievenbus kwam een envelop zonder afzender. De inhoud bestond uit 71 nacfa, de Eritrese equivalent van € 3,55. Onbekende gever, hartelijk dank!
28 september 2013

Financiering weefcursus door KOOK
Eerder dit jaar ontvingen we € 500 van de zusters van het klooster Euphasia. Hiermee kan één vrouw een opleiding tot weefster van traditionele stoffen krijgen. Na afloop krijgt ze het weefgetouw waarop ze heeft leren weven en een startset aan materiaal. Hierna moet ze in staat zijn om zelfstandig in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Het streven was een opleiding te financieren voor tien vrouwen. Met een schenking van € 4.500 heeft Kringloopwinkel KOOK uit Alkmaar de gehele opleiding voor dit jaar mogelijk gemaakt. Een fantastich gebaar, dat het leven van negen vrouwen en hun kinderen drastisch verandert. DANK!!!!

22 september 2013

Stimulans voor solar cooking
De diaconie van de Agathakerk in Zandvoort schonk €1.000 als ondersteuning voor ons project om solar cooking in Eritrea te bevorderen. Met eenvoudige middelen, karton en aluminiumfolie, kunnen kooktoestellen gemaakt worden, die geheel op zonnewarmte werken. Voor Eritrea een uitkomst, maar ook een breuk met de gevestigde cultuur. Een uitdaging, die dankzij deze gift beter aan te gaan is!

28 augustus 2013

Een mysterieuze schenking
Opeens stond het op de bankrekening, een bedrag van € 1.280. De omschrijving was: 'Donatie' en de afzender: 'De Wereldwinkel Ymuiden'. Wij kennen de Wereldwinkel niet en gingen op het internet op zoek om passend te kunnen bedanken voor zo'n grote gift. Daar kwamen we een artikel tegen uit een krant, waar uit bleek dat de Wereldwinkel in IJmuiden per 1 juli 2012 had opgehouden te bestaan. En dan nu, bijna 14 maanden later, verschijnt dit bedrag op de rekening. Graag willen we onze dank uitspreken. Maar bij wie???? Als iemand ons kan helpen dan graag een mailtje naar eritreahagez@gmail.com. We zijn razend benieuwd.

15 augustus 2013

€ 1.000 uit erfenis
Een echtpaar dat Eritrea Hagez al een tijd volgt kreeg een erfenis. Ze besloten om € 1.000 over te maken op de rekening van de stichting. Dank!!!!

20 juli 2013

De eerste Nieuwsbrief van 2013
Hoewel het jaar al op de helft is, komt nu de eerste nieuwsbrief van 2013 uit. Na de reisverslagen van januari is er veel gebeurd. dat is allemaal te lezen door op deze link te klikken.

17 juli 2013

Strandfeest met een gouden randje
Een echtpaar uit Heemstede gaf een strandfeest voor vrienden en familie. Als cadeausuggestie stelden ze hun gasten voor een bedrag te schenken aan Eritrea Hagez. Vanochtend zagen we het resultaat: € 450. Fantastisch!

17 juli 2013

Weer vaten verstuurd
 
In april zouden twee vaten met inhoud worden verzonden. Helaas was de container al vol, toen we onze vaten wilden afleveren. het betekende wachten tot juni. In de tussentijd bleven de giften binnenkomen. Twee vaten werden er vier en er kwamen twee rollators en een naaimachine bij. Inmiddels is alles afgeleverd en is het wachten op het vertrek van de boot. 
De vaten waren weer verbazend vol met spullen. Kijk maar op de inventarislijsten door hier te klikken

10 juni 2013
Klooster Euphrasia schenkt weefgetouw met opleiding
De opleiding duurt twee jaar, maar als je slaagt voor je examen, dan krijg je als alleenstaande vrouw een eigen weefgetouw en daarmee een mogelijkheid om zelfstandig in je levensonderhoud te voorzien. Zo'n weefgetouw wordt in Eritrea gefabriceerd. Kosten van twee jaar opleiding, materialen en het weefgetouw bedragen samen € 500. Wel wordt van je verwacht dat je een andere alleenstaande vrouw opleidt. Zo kan met een investering van een paar honderd euro het leven van iemand op de rails worden gezet. Bovendien krijgt weer een nieuwe vrouw de kans om aan de armoede te ontsnappen. Het klooster Euphrasia uit Bloemendaal was bereid om een weefgetouw met opleiding te betalen. Dank!!!!

3 juni 2013

Opbrengst rommelmarkt € 269,15
Net als vorig jaar hadden Jonne en vriendin Patsy een plekje bemachtigd op de rommelmarkt in het Kleverpark, in Haarlem een grootschalige gebeurtenis. Ze verkochten tweedehands kinderkleding voor 'crisis'-prijzen van één of twee euro. Ze konden de dag afsluiten met een winst van € 269,15. Uiteraard helemaal voor Eritrea Hagez.

25 mei 2013

Jaarverslag 2012 digitaal
Het jaarverslag over 2012 is het eerste jaarverslag dat helemaal digitaal is opgesteld. Met een paar keer klikken kun je 'de diepte' in, of er voor kiezen om alleen die stukken te lezen en te bekijken waar je in geïnteresseerd bent.
Het enige wat altijd moet is klikken op deze link: jaarverslag 2012

3 mei 2013

Solarsysteem geïnstalleerd
Vorig jaar schonken de bewoners van het verzorgingshuis Huis ter Hagen, de ASN Foundation en de Stichting True Blue samen € 5.000 voor een solarsysteem voor de kraamafdeling van de St Georgekliniek in Keren. Het moest besteld worden in Italië en de aanleg was zo ingewikkeld dat er een vrijwilliger uit Italië aan te pas kwam om het goed te installeren, maar het is gelukt. Alles functioneert en dezelfde dag bewees het zijn nut. Terwijl de hele wijk in het donker zat, werd er in de kliniek een kind geboren onder het zelf geproduceerde licht!

28 april 2013

'De Groene Ezel' pakt stevig uit
Zo-even kwam een e-mail binnen van de kringloopwinkel in Heemskerk dat we voor september het hoofddoel van de maand zijn. We krijgen dan een bedrag van € 4.000. Een grote steun in de rug voor de reis van het najaar. 
Tijdens de jaarvergadering van De Groene Ezel op 15 mei konden Jonne en Albert met een PowerPointpresentatie tonen hoe goed het geld wordt besteed.

15 mei 2013

En weer worden er vaten gevuld
Alweer is Jonne aan de slaag om minutieus twee van de bekende vaten te vullen. Het is steeds weer een wonder hoeveel kinderkleding, luiers en wat niet al ze in de vaten weet te krijgen. Binnenkort gaan ze in de container op weg naar Eritrea.

24 april 2013

De Cyclus schenkt opbrengst optreden
Regelmatig organiseert schrijfster en columniste Debby van den Bergh in het Haagse Paardcafé het programma 'De Cyclus'. Een van de mensen die vandaag optraden was Anke Millenaar, de onvermoeibare secretaris van Eritrea Hagez. Deze keer gaf iedereen die optrad de gage aan Eritrea Hagez!  Voor ons een volkomen verrassing en niet zo maar een: we kregen € 495,00.

21 april 2013

Winkel van Jonne: € 94,50
Samen met vriendin Patsy verkocht Jonne weer kinderkleding aan huis. Er kwamen niet veel klanten, maar een opbrengst van dik 90 euro is zeker niet verkeerd.

4 april 2013

Nog een keer 'The Voice Company' nu: € 713,74
Op 24 maart gaf The Voice Company weer een prachtig concert. Samen met het Frysk Fanfare Orkest werd The Armed Man uitgevoerd. De zaal was uitverkocht. Jonne vertelde iets over Eritrea Hagez en de pet ging rond. Publiek en artiesten leverden hun bijdrage. Terwijl de muziek speelde telde Albert de munten en het papier. het resultaat was overweldigend.

24 maart 2013

Stichting 'Eritrea in nood' schenkt saldo
Bij de opheffing van de Stichting Eritrea in nood heeft het bestuur besloten het batig saldo te schenken aan Eritrea Hagez. Het is een bedrag van € 358,46. We zullen zorgen dat het geld besteed wordt in de geest van de opgeheven stichting.
19 maart 2013

The Voice Company in concert: € 262,72
Opnieuw werd er tijdens een concert van The Voice Company gecollecteerd voor Eritrea Hagez. Deze keer vond het concert plaats in Nijkerk. In totaal werd er € 262,72 geschonken. Op 24 maart volgt het volgende concert waar Eritrea Hagez centraal staat. Deze keer vindt het plaats in de Adelbertuskerk in Haarlem.
15 maart 2013

Vatenhandel Blom schenkt twee vaten
Alle vaten die we elk jaar naar Eritrea sturen kopen we bij het bedrijf Blom in het Amsterdamse industriegebied. Vandaag raakten we aan de praat over Eritrea Hagez. Spontaan werd de rekening van € 70,00 verscheurd. Een mooi gebaar. Binnenkort gaan de vaten, gevuld met kinderkleding en verbandmiddelen weer in een grote container naar het weeshuis en de kliniek.

14 maart 2013

De winkel van Jonne gaat weer open

Het vakkenbord van Marian
Ambassadeur van Eritrea Hagez Marian Borsten bedacht een manier om geld in te zamelen voor Eritrea Hagez. In december maakte ze een 'vakkenbord', een whiteboard met vakjes waar je tegen betaling van een paar euro je naam in mag zetten. Onder de inschrijvers worden enkele prijzen verdeeld. De opbrengst was € 187,50!!! Hartelijk dank!

7 februari 2013

Nieuwsarchief

20132012

 - Kerstwens en dankbrief uit Eritrea

 - Laatste nieuwsbrief van 2012

 - Keer op Keer schenkt € 750

 - Stichting Vrienden van Mekane Hiwot schenkt microscoop

 - Zuurstofconcentrator gestuurd

 - Jaarverslag 2011 beschikbaar

 - Kringloopwinkel Heemskerk schenkt € 3.000

 - Wat er allemaal in drie vaten past

 - Een gift in geld en in natura

 - Slangensteentjes

 - Er wordt weer een zending spullen klaargemaakt

 - Teststrips gekocht

 - Opbrengst kerstkaarten positief

 - De puntjes op de i

2011

 - Dankbriefje Sr. Letteghebriel

 - Dreefschool helpt Eritrea Hagez

 - De eerste uitgaven zijn gedaan

 - Slankclub OQ maakt weer geld over

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- € 1.000 van Kringloopwinkel 'De Groene Ezel' uit Heemskerk

- Veel nieuwe bijdragen!

- Eritrea Hagez steunt de Waliku kliniek in Keren

- Een ton voor de kliniek

- Eindverslag aanschaf meubilair

- Afscheid Albert: € 1.976 voor Eritrea Hagez

- De meubels zijn afgeleverd bij de school

2009

- Weer een nieuwe sponsor

- Het reisverslag en de foto's

- Jonne vertrekt naar Eritrea

- Nieuws uit Asmara

- Nieuwsbrief

2008

- Contacten met het Ministerie 

- Netwerk Eritrea