Even voorstellen

Jonne was freelance tekstschrijver, Albert werkte tot zijn pre-pensioen bij een woningcorporatie. Samen leerden ze vluchtelingen uit Eritrea kennen. Dat mondde in de loop der jaren uit tot een hechte vriendschap met een Eritrese familie. Het was dan ook niet meer dan logisch dat ze op vakantie gingen in het Afrikaanse land. De eerste keer was in 2004. Daarna zijn ze elk jaar teruggekomen.
Ze ontmoetten veel vriendelijkheid en gastvrijheid, maar zagen ook veel armoede. Dan ligt een project als Eritrea Hagez voor de hand. Ze proberen hiermee iets te realiseren, waarbij ze mensen wat meer kansen kunnen bieden. Eerst ondersteunden ze een school en op dit moment een kliniek en een weeshuis voor de allerarmsten. Alle organisatiekosten nemen ze voor eigen rekening, zodat al het opgehaalde geld rechtstreeks voor de projecten in Eritrea wordt gebruikt. Er is dus geen strijkstok, zodat er ook niets aan kan blijven hangen.
Ze sturen dus geen geld, waarvan je niet weet waar het terecht komt, maar gaan er zelf heen en kopen alles zelf in Eritrea.
Bewust houden ze zich afzijdig van politiek en mensenrechten. Uiteraard hebben ze daar een mening over, maar met Eritrea Hagez willen ze alleen direct helpen waar het hard nodig is.