Stichting Eritrea Hagez

Dit is de website van de Stichting Eritrea Hagez, in goed Nederlands Eritrea Hulp. We zorgen voor geld en middelen om in Eritrea klinieken en een weeshuis te ondersteunen. Ook andere activiteiten voor de meest kwetsbare mensen kunnen op onze hulp rekenen. We houden het eenvoudig en helder. We nemen het geld mee als we naar Eritrea gaan. In 2008 maakten we kennis met een groep zusters die samen een kliniek bestieren in een arme wijk in de stad Keren. Later maakten we kennis met het weeshuis. Met de zusters overleggen we wat ze het hardst nodig hebben. Dat kopen we in het land zelf. We geven geen geld. Niets blijft aan de strijkstok hangen, we hebben namelijk geen strijkstok. Alle overheadkosten betalen Jonne en Albert uit hun eigen portemonnee. Al het geld dat op de rekening staat, gaat voor 100% naar de kliniek en het weeshuis

Tussen 2007 en 2009 steunden we de basisschool in het dorpje Halibmentel

Bekijk de verslagen van onze reizen in de linkerkolom van deze website. 

ANBI

We bedelen niet, maar voor wie mee wil doen: We hebben nog steeds een apart rekeningnummer (IBAN): NL05INGB0005021620, t.n.v. Stichting Eritrea Hagez in Haarlem. De belastingdienst heeft Eritrea Hagez aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat onder bepaalde voorwaarden giften aan Eritrea Hagez kunnen worden afgetrokken bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Meer weten? Klik dan hier op ANBI-informatie

CBF

Wat is de Erkenning? De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

In het CBF Erkenningspaspoort staat vermeld hoeveel geld er wordt besteed aan administratie en beheer van de eigen organisatie. Bij Eritrea Hagez gaat dit bedrag niet af van de bijdragen van donateurs, omdat het geheel wordt vergoed door Jonne Misset en Albert Laterveer.

De stichting, het bestuur en de Raad van Toezicht

Om Eritrea Hagez een eigen plek te geven hebben we er een stichting van gemaakt. Ze staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 52059642. Het bestuur bestaat uit voorzitter Jonne Misset, gepensioneerd tekstschrijver zonder nevenfuncties, penningmeester/secretaris Albert Laterveer, gepensioneerd medewerker van een woningcorporatie, ook zonder nevenfuncties en bestuurslid Eden Brhane, medewerker kinderopvang. Op de activiteiten en de besteding van de gelden wordt toezicht gehouden door de Raad van Toezicht. Deze bestaat uit twee personen, Astrid Reulen, Clustermanager Wonen bij een organisatie voor wonen en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en Henneke Berkhout, Beleidsadviseur Vakbekwaamheid Crisisbeheersing bij een VeiligheidsregioHet fiscaal nummer van de stichting is: 8502.83.036.

Klachtenprocedure

Eritrea Hagez kan alleen iets betekenen als er mensen en instellingen bereid zijn geld en goederen te doneren. Regelmatig via de website en jaarlijks in het jaarverslag wordt er verantwoording afgelegd over de activiteiten. Om donateurs de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de besteding van hun donatie of over het functioneren van de stichting, is er een klachtenprocedure vastgesteld en bekrachtigd door de Raad van Toezicht. Door hier te klikken komt u bij de procedure.

Privacy

De Stichting Eritrea Hagez heeft een dossier aangemaakt volgens de Wet AVG, waarmee de privacybescherming van betrokkenen wordt geregeld. De bijbehorende privacyverklaring is opgenomen op een aparte pagina, die met deze link kan worden geopend.

Klik hier voor de jaarverslagen van 2010, t/m 2018 en het beleidsplan 2016-2020


Statuten

De statuten, inclusief laatste wijziging zijn opgenomen als bijage bij deze pagina


Ċ
Albert Laterveer,
15 jul. 2019 13:26