Stichting Eritrea Hagez

Dit is de website van de Stichting Eritrea Hagez, in goed Nederlands Eritrea Hulp. We sparen geld om in Eritrea een kliniek en een weeshuis te ondersteunen. We houden het eenvoudig en helder. We nemen het geld mee als we naar Eritrea gaan. In 2008 maakten we kennis met een groep zusters die samen een kliniek bestieren in een arme wijk in de stad Keren. Later maaktren we kennis met het weeshuis. Met de zusters overleggen we wat ze het hardst nodig hebben. Dat kopen we in het land zelf. We geven geen geld. Niets blijft aan de strijkstok hangen, we hebben namelijk geen strijkstok. Alle overheadkosten betalen Jonne en Albert uit hun eigen portemonnee. Al het geld dat op de rekening staat, gaat voor 100% naar de kliniek en het weeshuis

Tussen 2007 en 2009 steunden we de basisschool in het dorpje Halibmentel

Bekijk de verslagen van onze reizen in de linkerkolom van deze website. 

We bedelen niet, maar voor wie mee wil doen: We hebben nog steeds een apart rekeningnummer (IBAN): NL05INGB0005021620, t.n.v. Stichting Eritrea Hagez in Haarlem. De belastingdienst heeft Eritrea Hagez aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat onder bepaalde voorwaarden giften aan Eritrea Hagez kunnen worden afgetrokken bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Meer weten? Klik dan hier op ANBI-informatie

De stichting Eritrea Hagez

Om Eritrea Hagez een eigen plek te geven hebben we er een stichting van gemaakt. Ze staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 52059642. Het bestuur bestaat uit voorzitter Jonne Misset, gepensioneerd tekstschrijver zonder nevenfuncties, secretaris Anke Laterveer, zelfstandig werkend schrijfster en journaliste zonder nevenfuncties en penningmeester Albert Laterveer, gepensioneerd medewerker van een woningcorporatie, ook zonder nevenfuncties. Op de activiteiten en de besteding van de gelden wordt toezicht gehouden door de Raad van Toezicht. Deze bestaat uit twee personen, Jan Henneman uit Heemskerk en Astrid Reulen uit Uitgeest. Het fiscaal nummer van de stichting is: 8502.83.036.

Klachtenprocedure

Eritrea Hagez kan alleen iets betekenen als er mensen en instellingen bereid zijn geld en goederen te doneren. Regelmatig via de website en jaarlijks in het jaarverslag wordt er verantwoording afgelegd over de activiteiten. Om donateurs de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de besteding van hun donatie of over het functioneren van de stichting, is er een klachtenprocedure vastgesteld en bekrachtigd door de Raad van Toezicht. Door hier te klikken komt u bij de procedure.

Klik hier voor de jaarverslagen van 2010, t/m 2015 en het beleidsplan 2015-2019

Jonne Misset en Albert Laterveer