Dit is de website van Eritrea Hagez, in goed Nederlands: 
Hulp voor Eritrea. 
We zorgen voor geld en middelen om in Eritrea 
 de meest kwetsbare mensen te ondersteunen.
Ook helpen? Doe een gift op NL05INGB0005021620.

De Stichting Eritrea Hagez is een initiatief van Jonne Misset en Albert Laterveer. 
Klik voor een nadere kennismaking met de stichting of met Jonne en Albert

Maak kennis met de klinieken en het weeshuis in het dorp Hebo
beide van de Daughters of Charity

Elke euro die wordt bijgedragen, wordt besteed aan directe hulp in Eritrea. Jonne en Albert nemen alle kosten van het project voor hun rekening. Dus alle reiskosten, postzegels en wat al niet meer, komen niet ten laste van het ingezamelde geld.

Bijgewerkt d.d. 12 januari 2021