Heeft hulp wel zin?

Regelmatig staan er artikelen in de krant waarin deskundigen zeggen dat ontwikkelingshulp niet werkt. De 'hulpverleningsindustrie' maakt landen alleen maar afhankelijk, terwijl de échte oplossing zou moeten liggen in het sterker maken van de landen, geboortebeperking, beter bestuur en het opheffen van allerlei handelsbeperkingen. Veelal is de kritiek niet onterecht. 

En toch gaat Eritrea Hagez door met hulp aan de klinieken en het weeshuis in Eritrea. Hoe is dat te rijmen?

Met Eritrea Hagez helpen we mensen, die nu hulp nodig hebben, zonder de pretentie ook maar iets te doen aan het oplossen van de ontwikkelingsvraagstukken. Dat klinkt ingewikkeld en misschien zelfs tegenstrijdig, maar een voorbeeld kan veel duidelijk maken.

Stel je voor dat je in de bus zit en er komt een moeilijk lopende oude dame binnen. Wat doe je? Je staat op en biedt haar je zitplaats aan. Daar is niets abnormaals aan. Het wordt pas raar als iemand op zo'n moment naar je toe komt en je verwijt dat je zo de problemen van het openbaar vervoer niet oplost. 

Onze hulp is vergelijkbaar met het opstaan in de bus. We komen in Eritrea en zien dat er mensen zijn die nu hulp nodig hebben. Onze ambitie is uitsluitend om deze mensen te helpen. Niet om de gezondheidszorg in Afrika aan te pakken. Dat laten we graag over aan grote instellingen en rijke landen. 

Het bijzondere aan onze hulp is, dat het heel wat meer effect heeft dan opstaan in de bus. Met de aankoop van poedermelk voor AIDS-moeders, wordt het leven gered van kinderen die anders een zekere dood tegemoet gaan. De medicijnen die we aanschaffen redden mensen of helpen ze van vervelende ziekten af. 

Er moet hard gewerkt worden aan de ontwikkeling van de landen in Afrika, maar wij zijn even met iets anders bezig.