De St. Georgekliniek in Keren

De kliniek staat in Waliku, de armste wijk van Keren, de tweede stad van Eritrea. Ooit heel klein begonnen om de hoogste nood te lenigen, is de kliniek nu uitgegroeid tot een kliniek met verschillende afdelingen. 
Het mooie gebouw is geschonken door een Italiaans dorp en in 2001 in gebruik genomen. De invulling van het gebouw is uiterst schaars door het ontbreken van middelen. Het heeft lang geduurd voor er € 5.000 beschikbaar was om de kraamafdeling in te richten. Alles tweede-hands, maar ook dat kost geld. Alleen al aan transportkosten. Er is een chronisch gebrek aan geneesmiddelen en voeding, met name voor de ondervoede baby's in de speciaal hiervoor ingerichte afdeling. (foto onder)
De St. Georgekliniek bedient een gebied met rond de 30.000 mensen. Hij biedt Eerste Hulp, poliklinische hulp, hulp aan AIDS-slachtoffers, vaccinaties, gynaecologie, hulp bij bevallingen, laboratoriumanalyses en distributie van medicijnen.
Ongeacht geloof wordt ieder die het nodig heeft, geholpen. Wie het niet kan betalen krijgt dezelfde hulp gratis.

Hard nodig

Er zijn wat cijfers bekend over de gezondheidstoestand in Eritrea. Zo waren er in 2008 volgens de WHO 3 artsen per 100.000 inwoners (in Nederland 50), leefde meer dan de helft van de bevolking van minder dan 1 dollar per dag en gold voor éénderde van de bevolking de kwalificatie 'extreme armoede'. Dankzij inentingsprogramma's is de gemiddelde levensverwachting 68 jaar (in Nederland 79). Ziektekostenverzekeringen zijn onbekend. Medische hulp is er voor degenen die zich dat kunnen veroorloven. De kerken doen op dit gebied zeer goed werk door zonder aanzien des persoons hulp te verlenen.

You Tube
Hieronder staat het You Tubefilmpje dat we in de kliniek maakten.

YouTube-video St Georgekliniek