Daughters of Charity

De Daughters of Charity is in Eritrea de partnerorganisatie van Eritrea Hagez. De congregatie in Eritrea bestaat uit 84 zusters, waarvan 82 autochtone Eritreeërs en twee oudere uit Italië. Ze werken vanuit 13 gemeenschapshuizen. Van deze 13 huizen zijn er zeven gelegen in een afgelegen en achtergebleven gebied zonder sociale of publieke diensten, behalve die door de zusters worden geleverd. 
Bij alle huizen hebben de zusters klinieken, scholen (kleuterscholen, basisscholen en middelbaar onderwijs), vrouwencentra, jeugdcentra en een weeshuis. Vanuit de huizen verrichten ze veel (ambulant) sociaal werk, zoals zorgen voor mensen die lijden aan HIV/AIDS en thuiszorg voor arme ouderen en zieken.

De zusters hebben zich verbonden om uitsluitend voor de allerarmsten te werken. Wie niets kan betalen krijgt precies dezelfde zorg en aandacht als anderen. Anders dan bij andere hulporganisaties betekent dit voor de zusters dat zij zelf ook onder minimale omstandigheden leven. Ze wonen in een eenvoudig huis. De maaltijden zijn sober en persoonlijk krijgen ze geen inkomen. Ze staan zeven dagen per week klaar om de allerarmsten te helpen, ongeacht geloof, sekse of ras. In de praktijk betekent dit dat ze op het platteland vaak de enige niet-moslims in de regio zijn.

De Daughters of Charity ontvangen het geld voor hun werk uit donaties van hun congregatie in welvarender landen, van organisaties (zoals van Eritrea Hagez)  en van individuele personen.

Op Youtube is een filmpje te vinden over het werk van de zusters. 

YouTube-video