Profil

Min ledelseserfaring har jeg fra den offentlige sektor ikke mindst fra min tid som amtsdirektør i Roskilde Amt. I de senere år var jeg navnlig beskæftiget med at sikre optimal drift ikke mindst på sygehusområdet og varetagelse af amtets interesser. Det sidste år gav mig gode erfaringer med forandringsledelse da jeg ledede nedlæggelsen af Roskilde Amt.

 

Oprindelig er jeg uddannet jurist. Det gav mig adgang til ansættelse i Indenrigsministeriet hvor jeg beskæftigede mig med sygehusplanlægning og gennemførelsen af de sidste elementer af den kommunalreform, der blev sat i gang i 1970.

 

Sideløbende var jeg fagligt aktiv – i en årrække som formand for Overenskomstforeningen i Djøf.

Og jeg underviste på Københavns Universitet bl.a. i et offentligretligt kursusfag” De kommunale opgaver”.

 

Da jeg havde fået smag for overenskomstområdet forlod jeg Indenrigsministeriet i 1979 til fordel for en stilling som lønforhandler og sekretariatschef i det daværende FKKA. Efter 3 år skiftede jeg til stillingen som sekretær for kommunernes lønningsnævn, der dengang var en direktørstilling – indtil jeg i 1990 kom til Roskilde som amtsdirektør.

 

Ved siden af min konsulentvirksomhed underviser jeg nu på RUC som ekstern lektor i offentlig ret og vejleder de studerende i projekter med emner vedrørende offentlig ledelse og organisation.

 

Mit særlige interesseområde er forholdet mellem politisk og administrativ ledelse. Den interesse har jeg haft mulighed for at dyrke som medlem af bestyrelsen for kodeks for offentlig topledelse.

 

Læs mere i mit C.V. og ”Nogle synspunkter på ledelse”. Adresse: Øverødvej 56, 2840 Holte. Tel: 46 36 06 24 mobil: 40 13 40 36. Email: erik@e-lohmann.dk