Professionel sparring

Professionel sparring er en dialogproces.

 

Lederen byder ind med sine udfordringer, sin faglighed og sine personlige ressourcer.

Jeg byder ind med min faglighed, mine erfaringer og kan trække på mit netværk.

Tilsammen skabervi nye/bedre resultater.

 

Formen er en serie - typisk mindst 3 - forberedte og strukturerede samtaler. De kan kombineres med telefonisk eller mailbaseret dialog.

 

3 grunde til at vælge professionel sparring

  • Ledelsesstrukturer brydes op. Nye strukturer etableres. Den sparring der hidtil har været til rådighed fra og med kolleger som man har fulgtes med i mange år er væk. En udefra kommende, neutral samarbejdspartner med ledelseserfaringer kan være løsningen.
  • Nye faglige udfordringer popper op dagligt. De kommer oven i alle de andre spørgsmål som hidtil har fyldt dagen - så godt og vel. Det kan være svært at få pusterum til både at sætte sig ind i alt det nye og samtidig klare dagens opgaver. 
    Ved professionel sparring kan tingene sættes i perspektiv, i dialog med en der har prøvet sådanne udfordringer.
  • Nye medarbejdere kommer med andre forudsætninger fagligt og kulturelt. Organisationen skal samlet fungere optimalt, der er ikke plads til frihjulskørsel eller problemer mellem medarbejdere - hvordan kommer medarbejderne til at arbejde bedre sammen.

Professionel sparring tager udgangspunkt i faglige spørgsmål 
Læs mere om temaer for sparring.

 

Professionel sparring kan også bidrage til den strategiske udvikling af en kommune.

Kommunerne har fået nye opgaver inden for sundhedsområdet. I en tid hvor staten vil bestemme mere og mere over skoler, daginstitutioner, plejehjem og hjemmehjælp byder sundhedsområdet sig til som et felt for nye former for kommunal politik, læs mere:sundhedsområdet nyt område for ny kommunal politik?  Adresse: Øverødvej 56, 2840 Holte. Tel: 46 36 06 24 mobil +45 21 24 64 54. Email: erik@e-lohmann.dk