Forhandlingsbistand

Forhandling kan bruges til at løse alle problemer eller konflikter.

Forhandling kan vedrøre alt og bruges af os alle.

 

Professionelle forhandlinger bruges til at løse uenigheder der opstår som led i arbejdet.

 

Kommunerne har brug for at kunne forhandle med mange forskellige externe parter, f. eks leverandører. Og leverandører skal kunne forhandle med offentlige myndigheder.

 

Det bedste forhandlingsresultat er det resultat som alle parter vurderer som det bedst mulige.
Gode forhandlingsresultater kræver

  • viden om forhandlinger
  • kendskab til modpartens vilkår
  • store erfaringer med forhandlinger
  • viden om det der forhandles om samt
  • vilje til at nå et resultat

Jeg har arbejdet meget med forhandlinger – både i praksis og som underviser. At nå det bedste forhandlingsresultat på et vanskeligt og komplekst problem - med mindst mulig indsats - er en stor faglig udfordring.

 

En vanskelig forhandlingssituation er for mig som lugten af savsmuld for en cirkushest!

 

Min forhandlingserfaring strækker sig fra overenskomstforhandlinger og andre lønforhandlinger via forhandlinger som ledelsesinstrument til virksomheds-overdragelse og kontrakter vedrørende fast ejendom. Jeg har undervist i møde- og forhandlingsvirksomhed i en årrække.

 

I forhandlingsrådgivning indgår:

  • Forhandlingsplan på basis af en analyse af et konkret, komplekst problem.
  • Interne kurser i mødetilrettelæggelse og forhandlingsvirksomhed med udgangspunkt i deltagernes erfaringer og på grundlag af deltagernes oplevede behov.
  • Telefonråd om helt konkrete forhandlingsspørgsmål. 

Adresse: Øverødvej 56, 2840 Holte. Tel: 46 36 06 24 mobil:  

+45 21 24 64 54.