Strategisk, ledelsesmæssig og juridisk sparring

Sparring - en dialog-proces hvor parterne byder ind med det de kan og vil - og sammen skaber nye og bedre resultater.
Jeg byder ind med strategisk, ledelsesmæssig og juridisk viden og erfaring - og stor lyst til at skabe resultater. På de følgende sider kan du se mere om, hvad det indebærer konkret. Adresse: Øverødvej 56, 2840 Holte. Tel: 46 36 06 24 mobil: +45 21 24 64 54 . Email: erik@e-lohmann.dk