WebWerk-Inhoud


Deze inhoudsopgave verandert naarmate de site groeit

Diverse downloads en wat links:

- - - - - - - - -

Kijk eerst eens naar deze mooie diafilm over 'Abdu'l-Bahá!

Deze film downloaden:

rechtermuisknop - opslaan als

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Klik HIER voor een serie interessante links ter oriëntatie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Waarheid zelf beleeft een ware comeback na het postmodernisme en de verbanning van religieuze waarheid.... Lees de 19 opstellen in het hieronder te downloaden essay (rechter muisknop en dan 'opslaan als')

"De Heilige Strijd om Waarheid"

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het verlangen naar onze oorspronkelijkheid, onze pure echtheid groeit. Hoe kunnen we onderscheid maken tussen  echt en onecht? Download het volgende studiedocument:

Waarachtige authenticiteit; een Bahá'í Studie, EF2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gaat het bij het geloofsleven om esoterische woorden en symbolen waar om gevochten moet worden? Of gaat het om het ontwikkelen van 100 deugden in de praktijk? Download het studiedocument in wording:

Homo religiosus; over het wel en wee van het menselijke geloofsleven, EF2006

 - - - - - - - - - - - - - - - -

Het Principe van de Harmonie van Wetenschap en Religie volgens het Bahá'í-geloof - de twee vlegels aan de ene vogel van beschaving, een compilatie:

Wetenschap en religie als Partners, EF2005

Een goede Bahá'í-site voor de Wetenschap/Religie-dialoog is die van de ABS-SciRel SIG:

Association of Bahá’í Studies Science and Religion Special Interest Group

- - -

Wetenschap en Religie zijn door Stephen Gould in relatie tot elkaar samengebracht in het NOMA-model, en Ian Kluge heeft daar een goede Bahá'í visie tegenover gesteld in zijn paper van 2005:

Faith and Reason.

 - - - - - - - - - - - -

Over het mysterie van het ontbreken van een Principe van de Harmonie tussen Humor en Religie wordt in het volgende studiedocument nagedacht:

Humor en Religie: een onmogelijk huwelijk?, EF2006

Onderzoek de Heilige Teksten in  Ocean op het web.

Lees wat Bahá'í-scholars en Bahá'í-instituten al hebben onderzocht op de Nederlandse site voor Bahá'í Studies !

 - - - - - - - - - - - - - -

Liefhebben is een kunst en een kunde, vooral als het om heel-de-mensheid gaat. Maar het heeft alles te maken met liefde voor onze gezamenlijke Oorsprong, zo lezen we in:

De mensheid liefhebben, een kunst, kunde en opdracht.

 - - - - - - - - - - - - - -

 Op basis van het studie-document One Common Faith, in het Nederlands Eén gemeenschappelijk geloof,

schreef ik het volgende opstel:

Op weg naar één universele Zaak,

één gemeenschappelijk geloof...

 - - - - - - - - - - - - - -

 "Niet door de kracht van de aantallen ...//... kunnen wij uiteindelijk hopen voor de ogen van een kritische en sceptische tijd het bewijs aan te tonen van de opperste aanspraak van de Abhá Openbaring", zegt Shoghi Effendi in mijn opstel over de groei van de Bahá'í-wereldgemeenschap.

Download HIER de recente statistieken.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Een ordende analyse van je eigen religiositeit, in feite werd die al in vroegere tijden in kaart gebracht. Het verhoogt de kwaliteit van het eigen geloofsleven door het inschakelen van je eigen, zelfkritische vermogen. Een bewust geloofsleven aan de hand van het LAMA-model!

Een PowerPoint presentatie van dit LAMA-model werd op de Derde Dag voor Bahá'í Studies gepresenteerd.

Hoofdstukken in Eric's WebWerk:

Ah, het thema “humor”, en dan ook nog gecombineerd met het thema “religie”; zo’n tekst zal vast vol geinige kwinkslagen zitten, vol humoristische wendingen. In dit tijdsgewricht hebben we immers dringend behoefte aan de bevrijdende lach, aan een geestig relativeren, aan een gezonde ironie wat betreft die eeuwige ernst van georganiseerde geloofsijver.........

 

Deze hoopvolle verwachting is wel begrijpelijk, maar mijn website is in eerste instantie niet bedoeld voor die broodnodige luciditeit, nog minder voor moppen en cartoons. De teksten zijn geschreven in een onderzoekend kader, en het beste is dan ook om te beginnen met het aanklikken en lezen van mijn VOORWOORD.

 

Humor en religie: een onmogelijk huwelijk?…. 

Inleiding

Humor en religie in de actualiteit

Maar hoe zit het eigenlijk met mijn eigen humor?

Humor binnen religie, en tussen religies

Nadenkend over ‘religie’

Nadenkend over ‘humor’

De functies van humor en het nut ervan voor de gezondheid

Voertuigen voor de categorie van de dagelijkse humor en gein

Welke humor zou religievriendelijk zijn?

Zuivere, authentieke humor

De harmonie tussen humor en religie

Zelfkritisch, religiekritisch, authentiek geloofsleven

Bronverbonden authenticiteit

Religie op vier belevingsniveaus

 

Waarheid! Niets gaat boven waarheid uit. Ook humor niet. Wij mensen zijn onverbrekelijk met Waarheid verbonden, zoals met Goedheid en Liefde. Iedereen denkt in bi-polaire schema’s van “waar/onwaar”, “goed/slecht”, “liefdevol/liefdeloos”. In dat heilig verbond zit iedereen gevangen, we kunnen onszelf niet uit dat verbond bevrijden. Waarheid speelt een heilig spel met ons maar blijft zelf ongrijpbaar. Wij spelen vaak een illusiespel met onze claims op eigen gelijk, maar waarheid zelf laat zich nooit claimen:

 

De Heilige Strijd om Waarheid

 

Inleiding

Wij zijn allemaal waarheidsverhalen

Verlichting en verduistering van waarheid

Het eeuwige regime van waarheid

Tsja, “wat is waarheid?”…….

Op welke manier is waarheid ‘substantieel’?

Sciëntistische waarheid

Spiritueel materialisme

Waarheid beweegt ons

Het sociaal constructionisme

Gemeenschappen van waarheid

Religieuze waarheid evolueert

Wetenschappelijke en religieuze waarheid

De evolutie van waarheid

De democratisering van waarheid

Consultatieve waarheidsvinding

De ‘individuatie’ van waarheid

Vele wegen leiden naar Waarheid

Waarheid in de Tweede Axiale Periode

De globalisering van waarheid

Concluderend commentaar bij deze opstellen

 

Homo religiosus: over het menselijke geloofsleven

Inleiding

De vrijheid van homo religiosus

Realistische spiritualiteit

Nieuwe spirituele deugden

Het religieuze pluralisme, een gezonde zaak?

De ‘axiale’ periodes van religie

De Eerste Axiale Periode

De vele namen voor God

De Tweede Axiale Periode

 

 

De mensheid liefhebben, een kunst en een kunde

 

Inleiding

De mensheid?

Obstakels

Een redelijk geloofsleven

Eén gemeenschappelijk geloof

Het idee van de ‘speerpuntfunctie’

Bijdragen aan het publieke discours

Onze ‘oorspronkelijkheid’ liefhebben

Buitenwereld en binnenwereld

Authenticiteit en het ‘Lama-model’

Waarachtige authenticiteit

Het Lama-model uitgelegd

De ont-moeting van God, de ont-dekking van de Vriend

De Bron heeft vele namen

Wat komt er uit de ‘verheven Bron’?

 

Op weg naar één universele Zaak,

één gemeenschappelijk geloof...

Inleiding

Vanaf het begin dat geen begin heeft…..

Heel de mensheid, ‘homo religiosus’ in evolutie

Teilhard de Chardin en de ‘evolutionaire aantrekkingskracht’

Heelwording: het ziektemodel en het evolutiemodel verenigd

De mensheid die God ont-moet

De ware evolutie is naar binnen, naar de Kern van de Zaak!

Hij die zichzelf kent, kent God

Van ‘religieus pluralisme’ naar één gemeenschappelijk geloof

 

Over de groei van de Bahá’í-wereldgemeenschap

 

Inleiding