8. Tag: Castellabate - Sapri
 9. Tag: Sapri - Guardia Piemontese Terme
10. Tag: Guardia Piemontese Terme - Lamezia Terme und Rückreise