Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας ιδρύθηκε το 2009 [ΦΕΚ 850/7-5-2009]
και

 

 
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό την προαγωγή της έρευνας στην επιστήμη της γλωσσολογίας
και
τις εφαρμογές της στη διδακτική της ελληνικής γλώσσας.
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ        ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ        ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ        ΜΑΘΗΜΑΤΑ         ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ        ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ