Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας  ιδρύθηκε το 2009 [ΦΕΚ 850/7-5-2009]

και ανήκει στο 

 

 
Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 
και Διδακτικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
"Γεώργιος Μπαμπινιώτης"
έχει ως σκοπό την προαγωγή της έρευνας
στην επιστήμη της γλωσσολογίας
και τις εφαρμογές της  στη διδασκαλία της γλώσσας.
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ        ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ        ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ        ΜΑΘΗΜΑΤΑ         ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ        ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ