ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
&

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ"


Το εργαστήριο με αυτό τον τίτλο και ιδρυτικό ΦΕΚ 850/7-5-2009 λειτούργησε έως 31/8/2016.