3. Eó Hadeà

L'eó Hadeà formaria part d'un supereó, no oficial, anomenat Precambrià. L'Hadeà comprén des de la formació de la Terra, fa uns 4.600 millions d'anys (aproximadament), fins fa uns 4.000 millions d'anys, es a dir, comprén un període d'uns 600 millions d'anys, és l'eó més petit de tots. Precedeix a l'eó Arqueà. Hadeà, ve del nom Hades, el deu grac de l'infern, ja que quan es va formar la terra gran part o en la seva totalitat, eren roques fosses, com ja veurem. Aquest eó es pot dividir en les següents eres (cap de les següents eres han estat reconeixides per la Comissió Internacional d'Estratigrafia):

  1. L'era del Críptic, iniciada fa 4.600 M. d'anys (formació de la Terra), fins fa 4.150 M. d'anys. Durant aquesta era, les roques fosses que hi havia a la superfície es van compactar, i la Terra es va solidificar, un gran metorit va impactar amb la Terra i va formar la Lluna, segons la Teoría del gran impacte.
    Font 2: Teoría del gran impacte.
  2. Els Grups Basins, sería la següent etapa del Hadeà despres del Críptic. Ja que a la Terra no hi han gaire proves que comprovin aquestes eres, s'ha utilitzat el temps geológic lunar per complementar les edats del Hadeà. Aquests grups haurien començat fa uns 4.150 M. d'anys i haurien finalitzat fa 4.100 M. d''anys. Segons la hipòtesis del món d'ARN, que diu que al principi hi havienformes de vida basades en l'ARN, i que aquestes van desarrollar una membrana cel·lular formant les primeres cèl·lules procariotes. Segons aquesta hipòtesis, les primeres formes de vida auto-replicants (ARN) van apareixer en aquet període.
    Font 3: RNA (Àcid ribunocleic).
  3. Igualment amb els Grups Basins, del Període Nectarià, no hi han proves a la Terra per això s'utilitza el temps geològic de la Lluna. Durant aquest període l'únic que se sap, es que hi van haver un gran nombre d'impactes a la Lluna que van formar gran part de la seva geografia. Aquest període aniria des de fa uns 4.100 M. d'anys fins fa uns 4.050 M. d'anys.
  4. El període Imbrià Inferior és l'últim període del Hadeà, i va des de fa uns 4.050 M. d'anys fins fa uns 4.000 M. d'anys. No es tenen proves que indiquin que va pasar durant aquest període a la Terra.
Comments