Redirect

nova web stranica  |  new web page  |  neue web-site

www.er-ef.net/opterecenja.html

Opterećenja ("Opterecenja") računaju vanjska djelovanja (stalno, snijeg i vjetar) na konstrukcije i objekte na području Republike Hrvatske po normama HRN i HRN EN 1991.

Dobiveni rezultati: stalno opterećenje (G), opterećenje snijegom (S) i opterećenje vjetrom (W) se prikazuju grafički na presjeku, bočnom pogledu ili tlocrtu objekta te tekstualno u obliku izlazne analize opterećenja.

Izlazni podaci Opterećenja su predviđeni kao podloga ili pomoć pri izradi statičkog proračuna (statika - proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti) konstrukcije ili nekog objekta.

Sva djelovanja na neki objekt se mogu snimiti u tekstualnom obliku (.rtf) analize opterećenja te kasnije i ispisati iz nekog tekstualnog editora.
Također, sav rad u programu može se u svakom trenutku snimiti na disk u vlastiti tip datoteke naziva .opt koju program automatski prepoznaje i omogućava njeno ponovno učitavanje. Ukoliko se prilikom unosa podataka u program unese neka dimenzija ili više njih koju kasnije želite izmjeniti na početnu na raspolaganju je beskonačna poništi/ponovi (UnDo/ReDo) mogućnost povrata podataka. Ukoliko nije jasno značenje nekog polja ili opcije tu Vam se uvijek nalazi "brza pomoć" u donjoj traci lijevo ili ako ste zainteresirani za malo detaljniju pomoć u vezi nekog polja, pozicionirajte se u njega i pritisnite F1.

Opterećenja su kao software za graditeljstvo tj. za građevinski statički proračun te su prvenstveno namjenjena konstrukterima, statičarima, inženjerima i projektantima kao polazna točka prilikom izrade statičkih proračuna i dimenzioniranja elemenata. Izlazni podaci iz Opterećenja prikazuju vanjska djelovanja (opterećenja) na objekt: intenzitet, način i smjer djelovanja stalnog opterećenja, djelovanje snijega i vjetra po pojedinim plohama na konstrukciju ili objekt.
Ulazni podaci koji se unose u program su vezani uz određivanje objekta npr. tip krovne konstrukcije, širina, dužina i visina objekta, nagib krovne plohe, duljina strehe, nadmorska visina i sl. te neki dodatni podaci vezani uz stalno opterećenje (pokrov, sekundarni nosači, vjetrovni spregovi...), snijeg (osnovno opterećenje snijegom, snijeg na snjegobranima, snijeg što visi preko ruba krova...) i vjetar (osnovno opterećenje vjetrom, sila trenja).
Nakon unosa svih (ili većine) podataka u centralnom prozoru se grafički prikazuje sila djelovanja pojedinog odabranog tipa opterećenja (Q, S ili W) po jedinici dužine. U slučaju odabira vjetra kao prikazanog tipa opterećenja može se dodatno odabrati i detaljniji grafički prikaz djelovanja vjetra na objekt odnosno djelovanja vjetra po pojedinim plohama na objekt po jedinici površine u ovisnosti o smjeru djelovanja vjetra na objekt (omogućen je prikaz vanjskog djelovanja vjetra na sve četiri strane objekta).

Prilikom izračuna Opterećenja primjenjuju sljedeće norme:

  • HRN EN 1991 - Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije (EC1)
    • HRN EN 1991-1-1 - Prostorne težine, vlastite težine, uporabna opterećenja
    • HRN EN 1991-1-3 - Opterećenje snijegom
    • HRN EN 1991-1-4 - Opterećenje vjetrom
  • HRN - Stare hrvatske norme

Jezik programa: Hrvatski

Tip licence: Besplatan za upotrebu ("freeware")!

Preuzmite Opterećenja ("download")

Preuzmite sa stranice Downloads posljednju verziju Opterećenja - freeware!

Napomena: Za ispravan rad ovog programa potrebno je imati instaliran besplatan .NET Framework v.3.5 sp1!

Prijedlozi za sljedeća Opterećenja ("Wish list")

Što želite vidjeti u sljedećim Opterećenjima?
Vaše ideje i glasove možete ostaviti na stranici Prijedlozi.

Povjest razvoja Opterećenja ("History")

v.2.0.0.0 /06.2012.
novost: Izračun po normi HRN EN 1991
novost: Pomoć kod prvog starta programa
poboljšanje: Refaktoriran kompletan kod programa na više mjesta uz dodatne optimizacije
poboljšanje: Redizajniran sistem unod/redo
korekcija: Tipfeler u detaljnom namještavanju djelovanja vjetra
korekcija: Djelovanje snijega po zastarjeloj HRN normi korigirano
bug: Ispravljena greska kod snimanja analize opterecenja
bug: Ispravljena greska kod upisivanja decimalnih brojeva u dijalog za upis snijega
   
v.1.4.0.0 /02.2012.
novost: U slučaju sitnije greške kod otvaranja .opt ista se ignorira, a ostatak uspješno otvara dalje
poboljšanje: Potpuni redizajn sustava za otvaranje i snimanje datoteka .opt
poboljšanje: Klikom na tekst onoga što nedostaje za uspješan izračun (dolje desno) vodi na problematično polje
poboljšanje: Optimizirana brzina rada Opterećenja
korekcija: Sitnije korekcije i optimizacije
bug: Neke manje ispravke
   
v.1.3.6.8 /01.2012.
poboljšanje: Optimizirana brzina rada Opterećenja (osobito za 'single-core' procesore)
bug: Neke manje ispravke
   
v.1.3.6.7 /10.2011.
bug: Greška prilikom snimanja u određene direktorije
bug: Neke manje ispravke
   
v.1.3.6.5 /08.2011.
poboljšanje: Optimizirane grafičke funkcije unutar programa
poboljšanje: Izmjene u grafičkom prikazu
bug: Povremena greška prilikom otvaranja datoteka .opt
bug: Neke manje ispravke
   
v.1.3.6.2 /05.2011.
korekcija: Izmjene u grafičkom prikazu
korekcija: Sitnije korekcije i optimizacije
   
v.1.3.6.1 /04.2011.
poboljšanje: Zadnji položaj Opterećenja na ekranu poboljšan kod sistema s više monitora
korekcija: Nakon odustajanja od ispisa ne bi se trebao prikazivati dialog za postavke stranice
korekcija: Neke sitnije korekcije
   
v.1.3.6.0 /12.2010.
poboljšanje: Pamti se zadnji položaj Opterećenja na ekranu
poboljšanje: Optimizirana brzina rada u pojedinim dijelovima Opterećenja
bug: Opterećenja se ruše prilikom otvaranja krivo formatirane datoteke
bug: Problemi sa prikazom nekih dijaloga pri radu iznad ostalih programa (Na vrhu)
bug: Povremeno rušenje programa prilikom odabira područja sa karte
bug: Višestruko printanje analize opterećenja javljalo grešku ili ispisivalo samo dio analize
bug: Neke manje ispravke
   
v.1.3.5.0 /09.2010.
novost: Ispis Analize opterećenja
novost: Selektivni odabir i prikaz podataka u Analizi opterećenja uz mogućnost memoriranja
novost: Djelovanje vjetra po normi HRN za ravne krovove
novost: Mogućnost unosa nagiba krovne plohe u postocima
poboljšanje: Poništi/ponovi kod prelaska mišem prikazuje sljedeće moguće radnje
poboljšanje: Mogućnost uređivanja lokacije i uređivanja s memoriranjem mjesta ispisa i projektanta
poboljšanje: Optimizirana brzina rada u pojedinim dijelovima Opterećenja
korekcija: Popis pokrova kod stalnog opterećenja napisan u obliku generičkih naziva
korekcija: Tekstualni prikaz pojedinih elemenata korigiran na više mjesta u programu
korekcija: Sila trenja krivo prikazana
korekcija: Nagib lijeve krovne plohe u startu programa označen crveno
korekcija: Neke sitnije korekcije
bug: Primjeri iz pomoći su kod prvog otvaranja imali krivo izračunatu težinu pokrova
bug: Krivo računata težina pokrova za odabrani prvi tip pokrova u G detaljima
   
v.1.3.1.0 /07.2010.
poboljšanje: Otvaranje snimljenih datoteka .opt znatno optimizirano
poboljšanje: Izvještaj o grešci napravljen iznova i prilagođen i novijem OS-u
poboljšanje: Sitne izmjene u grafičkom prikazu
korekcija: Snimanje preko postojeće analize opterećenja javljalo grešku umjesto upozorenja
korekcija: Neke sitnije korekcije
   
v.1.3.0.0 /06.2010.
novost: Baza sekundarnih nosača (uključuje betonske, drvene i čelične profile)
novost: Provjera instalirane verzije .NET Framework-a (O programu)
poboljšanje: Optimizirana brzina rada u pojedinim dijelovima Opterećenja
poboljšanje: Poništi/ponovi naredba optimizirana smanjenjem potrebnih koraka
korekcija: Neke sitnije korekcije
bug: Provjera verzije na internetu kod nekih instalacija je stalno javljala grešku
   
v.1.2.1.0 /04.2010.
poboljšanje: Optimizirana brzina rada u pojedinim dijelovima Opterećenja
korekcija: Pomoć premještena iz programa na web
korekcija: Neke sitnije korekcije
   
v.1.2.0.0 /04.2010.
novost: Vjetar napravljen iznova po normi HRN ENV 1991-2-4 (poredbene visine, Ce(z), trenje...)
novost: Prikaz mjesta presjeka za plohe djelovanja vjetra po ENV i brza mogućnost promjene istog
novost: Dodani gumbi ispod glavnog menu-a za brži pristup osnovnim funkcijama
novost: Mogućnost promjene Cpi (koeficijent unutarnjeg tlaka)
poboljšanje: Sitne izmjene u grafičkom prikazu
poboljšanje: Pomoć dorađena po zadnjoj verziji programa
poboljšanje: Način prikaza sila i koeficijenata po plohama djelovanja vjetra
poboljšanje: Analiza opterećenja prilagođena novim izmjenama (radi ubacivanja u statički proračun)
poboljšanje: Unos brojeva manjih od 1 u polja sa već upisanim dimenzijama
poboljšanje: Posljednji dokumenti ne sadrže duplikate
poboljšanje: Brzina izvođenja programa optimizirana u nekim dijelovima
korekcija: Novi format .opt datoteke (podržava sve novije izmjene)
korekcija: Streha za ravne krovove na prikazu W (vjetar) plohe krivo prikazana
korekcija: Prikaz kota opterećenja za krovove sa velikim nagibom
korekcija: Prikaz opterećenja snijegom (dvostrešni lijevo i desno) u glavnom prozoru
korekcija: Dodano pojašnjenje za opterećenje snijegom kod velikog nagiba krovne plohe
korekcija: Neke sitnije korekcije
bug: Računanje međuvrijednosti koeficijenta Cpe,10 i Cpe,1
bug: Rušenje programa zbog nedostatka 'service pack'-ova za .NET Framework (G-detalji...)
bug: Prerano zaokruživanje rubnih vrijednosti dovelo do greške na 2 decimali
bug: Naknadna promjena nadmorske visine ne mijenja jačinu djelovanja snijega
   
v.1.1.2.0 /03.2010.
korekcija: Tekst prilikom krivog odabira područja sa karte (vjetar i snijeg)
bug: Krivi redoslijed polja upisom sa tastature
bug: Povremeno rušenje programa kod dodavanja novih slojeva pokrova
bug: Neke manje ispravke
   
v.1.1.1.0 /02.2010.
bug: Krivi izračun dužina ploha kod opterećenja vjetrom (W) na zid po ENV normi
   
v.1.1.0.0 /01.2010.
novost: Poništi/ponovi (undo/redo) mogućnost vračanja upisanih podataka
novost: Slanje greške u nekoliko jezika
poboljšanje: Manja prilagodba radu pod Windows Vista ili novijem OS-u
poboljšanje: Sitne izmjene u grafičkom prikazu Opterećenja
poboljšanje: Pomoć dorađena po zadnjoj verziji Opterećenja
korekcija: Način javljanja i slanja eventualne greške
bug: Upotreba primjera iz menija Pomoć (Vista+)
bug: Naknadni odabir direktorija u Alati-Postavke
bug: Neke manje ispravke
   
v.1.0.2.0 /11.2009.
poboljšanje: Sitne izmjene u grafičkom prikazu
bug: Rušenje programa u dijelu G (stalno opterećenje)...
bug: Neke manje ispravke
   
v.1.0.1.0 /11.2009.
bug: Neke manje ispravke
   
v.1.0.0.0 /11.2009.
novost: Snijeg napravljen iznova po normi ENV 1991-2-3 (oblici sa i bez nanosa snijega...)
poboljšanje: Nadmorska visina prebačena pod rubriku Objekt osnovno (odmah iza rastera)
poboljšanje: Posljednji dokumenti prikazuju samo naziv, a prelaskom miša prikazuje se putanja
poboljšanje: Optimizirani pojedini statički izračuni u samom programu
korekcija: Posljednji dokument se briše s popisa ukoliko više ne postoji na disku
korekcija: Pojednostavljen prikaz nekih dijelova analize opterećenja
korekcija: Snijeg na snjegobranima korigiran prema ENV 1991 normi (više/jedno-linijski snjegobrani)
korekcija: Kombinacije opterećenja u analizi korigirane po ENV 1991 normi
bug: Isključivanje pojedinih dijelova crteža desnom tipkom miša krivo radilo kod HRN norme
bug: Kod uključivanja opcije da su sve strehe iste nisu uzete nove dimenzije
bug: Snijeg što visi preko ruba krova (Se) krivo računat kod različitih streha
bug: Naknadna promjena dimenzija objekta ne aktivira odmah promjenu vjetra po EN normi
bug: Djelomično riješeno povremeno rušenje programa kod dodavanja novih slojeva pokrova
bug: Neke manje ispravke
   
v.0.5.6.0 /10.2009.
poboljšanje: Sitne izmjene u grafičkom prikazu nekih brojeva
poboljšanje: Napravljene izmjene u sustavu Pomoći
korekcija: Način rada u modu iznad svih programa (Na vrhu)
bug: Pad programa pri odabiru nekih vrsta pokrova
bug: Računanje sa decimalama kod djelovanja snijega po EN normi
   
v.0.5.5.0 /09.2009.
poboljšanje: Optimizacije u brzini izvođenja programa na nekoliko mjesta
bug: Neke manje ispravke
   
v.0.5.4.0 /09.2009.
poboljšanje: Proširena pomoć
novost: Slanje izvještaja o grešci automatski kod greške i ručno (Pomoć-Pošalji grešku)
bug: Neke manje ispravke
   
v.0.5.3.0 /09.2009.
novost: Detaljna pomoć (Pomoć-Sadržaj/Pretraga)
novost: Tipski primjer nekih objekata (Pomoć-Primjeri) za brži uvod u izradu statičkog proračuna
poboljšanje: Brzi help za pojedino polje
bug: Prikaz kota za HRN opterećenja
bug: Neke manje ispravke
   
v.0.5.2.0 /07.2009.
novost: Provjera za novom verzijom programa putem neta
bug: Korekcija u načinu računanja djelovanja vjetra na zidne plohe
bug: Neke manje ispravke
   
v.0.5.1.1 /03.2009.
bug: Analiza opterećenja pod određenim uvjetima prikazuje krive fontove za neke naslove
bug: Otvaranje putem dvoklika na .opt datoteku, u slučaju izmjena ne pita za eventualno snimanje
bug: Postavka radnog direktorija nije moguća izvan My Documents direktorija
bug: Neke manje ispravke
   
v.0.5.1.0 /02.2009.
novost: Dodano djelovanje vjetra po normi HRN+TPDK
novost: Dodane kote za poziciju sile od opt. snjegobrana
poboljšanje: Optimizirani pojedini izračuni
poboljšanje: Korekcija u datoteci opt kako bi se mogla otvarati na svim jezičnim postavkama
poboljšanje: Optimiziran prikaz i snimanje analize opterećenja za potrebe statičkog proračuna
izmjena: Nadmorska visina objekta prebačena na glavnu stranicu
bug: Ispravljen bug u načinu računanja i prikaza djelovanja vjetra po HRN normi (Max/Min)
bug: Ispravljeno računanje G detalja koje se javljalo u nekim slučajevima
bug: Ispravljeno računanje udaljenosti snjegobrana na jednostrešnom krovu
bug: Ispravljen prikaz pojedinih podataka u analizi opterećenja
   
v.0.5.0.1 /12.2008.
novost: Dodan prikaz i izračun za jednostrešne krovove po HRN normi
novost: Nova ikona za datoteke .opt
bug: Riješen bug sa pravovremenim računanjem snjegobrana (HRN EN+TPDK)
bug: Riješeni neki manji bugovi
   
v.0.5.0.0 /12.2008.
novost: Program napisan ispočetka po dve norme: stara HRN i nova HRN EN + TPDK
   
v.0.2.2.0 /04.2008.
bug: Popravljene sitnije gramatičke pogreške
bug: Za veće vrijednosti djelovanja vjetra (W) prikazane sile su bile odrezane
poboljšanje: Kozmetičke promjene (strelice u prikazu opterećenja)
poboljšanje: Optimizacija koda
novost: Izračun vanjskih opterećenja za otvoreni objekt s 1 strane (desne)
   
v.0.2.1.1 /03.2008.
novost: Dodan detaljan odabir za vanjsko djelovanje vjetra
novost: Dodan detaljan odabir za vanjsko djelovanje snijega
poboljšanje: Kozmetičke promjene u vizualnom prikazu
bug: Problem sa prikazom u nativnoj ili večoj rezoluciji monitora
bug: Pamti sve postavke detalja stalnog opterećenja (G), snijega i vjetra (S, W)
   
v.0.2.0.0 /02.2008.
novost: Dodan prikaz verzija i info o programu
bug: Ispravljene greške prilikom računanja vanjskih opterećenja
poboljšanje: Nova instalacijska procedura
poboljšanje: Ispis prilagođen statičkom proračunu se 'skriva' kod svake izmjene u izračunu
poboljšanje: Kozmetičke promjene
poboljšanje: Dinamički prikaz djelovanja opterećenja ovisno o intenzitetu
   
v.0.1.0.0 /01.2008.
:) Prva javna beta verzija
novost: Izračun vanjskih opterećenja za zatvoreni objekt
novost: Izračun vanjskih opterećenja za otvoreni objekt s 1 strane (lijeve)