Eredetvizsga Budapest XI., III., XXII. kerület

 
+36-20-915-1357
+36-1-481-9069

Kondorosi út 2/a "B" épület

 

Eredetiségvizsgálat Budapest III. kerület

 
III. kerületi eredetiségvizsgáló állomásunkon már bankkártyával is fizethet!
 Benedek Elek utca 14.
 
+36-20-226-2456

   

Eredetiségvizsgálat Budapest XXII. kerület - Budafok

+36-20-226-2650

Mit kell tudni az eredetvizsgáról?

Az eredetvizsga hatályos szabályozása

 Előzetes eredetvizsga

44. § (1)

(2) Az előzetes eredetiségvizsgálatot - a (9)-(10) bekezdésekben foglaltakat kivéve - el kell végezni:

a) a 38. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt eseteket kivéve a használt jármű, továbbá a gyártótól származó járműkísérő lappal nem rendelkező új jármű, valamint a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor;

b) a forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont járművek esetén az ismételt forgalomba helyezéskor akkor, ha tulajdonos változás következett be;

c)

d) a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelőzően;

e)

f) a jármű - kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját - tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor;

g)

h)

(3) Forgalomba még nem helyezett sérült jármű esetében az előzetes eredetiség ellenőrzést a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje, illetve javítása) és a közlekedési hatóság műszaki megvizsgálását megelőzően kell kezdeményezni.

(4) A 38/A. §-ban meghatározott, külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott járművek esetében az előzetes eredetiségvizsgálatot a származásellenőrzés eredményéről szóló határozat jogerőre emelkedését követően lehet elvégeztetni.

(5) A (2) bekezdés a)-f) pontjában felsorolt a közlekedési igazgatási ügyintézés megkezdésének feltétele az eljárás kezdeményezését megelőzően legfeljebb hatvan napon belül elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat. A hatvan napos határidőbe nem számít be az az idő, amíg az eredetiségvizsgálatot követő büntetőeljárás során a jármű lefoglalás miatt a hatóság őrizetében volt.

(6) A jármű eredetiségvizsgálatának eredménye a közlekedési igazgatási eljárásban egyszer használható fel, melynek tényét a közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba rögzíti.

(7) A (2) bekezdésben felsorolt közlekedési igazgatási eljárásban a közlekedési igazgatási hatóság ellenőrzi a jármű előzetes eredetiségvizsgálatának meglétét, eredményét, valamint annak érvényességi idejét.

(8)

(9) Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha

a) annak jogalapja öröklés,

b) annak jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz,

c) annak jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt,

d) a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi,

e) annak jogalapja állami szerv kezelésében, tulajdonában lévő jármű egymás közötti tulajdonjog-változás,

f) annak jogalapja a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést.

(10) A muzeális jellegű járművekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz, továbbá a négykerekű segédmotoros kerékpárok első magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni.

44/A. §

 


Eredetiségvizsgálat ára

Az eredetiségvizsgálat ára hatóságilag megállapított összeg, melytől eltérni nem lehet. látogasson el az eredetiségvizsgálat ára oldalunkra, hogy lássa a pontos összegeket, mennyit kell fizetnie az eredetiségvizsgálatért.


 

| Eredetiségvizsgálat Budapest | Eredetiségvizsgálat Budapest III. kerület | Eredetiségvizsgálat Budapest V. kerületEredetiségvizsgálat Budapest VI. kerület | Eredetiségvizsgálat Budapest VII. kerület | Eredetiségvizsgálat Budapest XI. kerületEredetiségvizsgálat - Lexporter | Eredetiségvizsgálat XI. kerület | Eredetiségvizsgálat | Eredetiségvizsgálat - Caralex | Eredetiségvizsgálat III. kerület | Eredetiségvizsgálat V. kerület | Eredetiségvizsgálat VI. kerület | Eredetiségvizsgálat VII. kerület | Eredetiségvizsgálat XI. kerület | Eredetiségvizsgálat XII. kerület | Eredetiségvizsgálat XXII. kerület | Eredetiségvizsgálat Bloglap | Eredetiségvizsgálat III. kerület | Eredetiségvizsgálat VII. kerület | Eredetiségvizsgálat XI. kerület | Eredetiségvizsgálat XXII. kerület | Eredetiségvizsgálat | Eredetiségvizsgálat III. kerület | Eredetiségvizsgálat VII. kerület | Eredetiségvizsgálat XI. kerület | Eredetiségvizsgálat XXII. kerület | Motor eredetiségvizsgálat | Eredetiségvizsgálat XXII. kerület - Budafok | Eredetiségvizsgálat XIX. kerület | Eredetiségvizsgálat XIX. kerület | Eredetiségvizsgálat XIX.kerület | Eredetiségvizsgálat XIX. kerület | Eredetiségvizsgálat XVIII. kerület | Eredetiségvizsgálat XX. kerület | Eredetiségvizsgálat XI. kerület | Eredetiségvizsgálat |Eredetiségvizsgálat hétvégén | Eredetiségvizsgálat hétvégén - EU | Eredetiségvizsgálat hétvégén - Hupont | Eredetiségvizsgálat hétvégén - Budapest | eredetiségvizsgálat hétvégén |