קריית החינוך נשר, ערך על הבוקר לשנת 2020 -2019
חופשות וחגים בשנת הלימודים התש"ף, 2020 -2019
17 בספטמבר- שבתון- יום בחירות

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון,שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ט עד ב'בתשרי התש"פ, 29-30 בספטמבר 2019
ו-1 באוקטובר 2019. 
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התש"פ, 2 באוקטובר 2019.

יום הכיפורים 
 ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי,
ט'-י' בתשרי התש"פ, 9-8 באוקטובר 2019.
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התש"פ, 10 באוקטובר 2019.

חג הסוכות 
 ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התש"פ, 13 באוקטובר 2019, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התש"פ, 22 באוקטובר 2019. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התש"פ, 23 באוקטובר 2019.

חג הסיגד* 
יום רביעי, כ"ט במרחשוון התש"פ,
27 בנובמבר 2019. 
חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך. 
חנוכה
יום שלישי, כ"ו בכסלו התש"פ,
24 בדצמבר 2019, עד יום שני, ב' בטבתהתש"פ, 30 בדצמבר 2019.
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התש"פ, 31 בדצמבר 2019.

ט"ו בשבט

יום שני, ט"ו בשבט התש"פ, 10 בפברואר 2020.
יום ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

פורים
הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר התש"פ, 11-9 במרס 2020. הלימודים יתחדשו ביום חמישי,ט"ז באדר התש"פ, 12 במרס 2020.

פסח
מיום שלישי, ו' בניסן התש"פ, 31 במרס 2020, עד יום חמישי, כ"ב בניסן התש"פ, 16 באפריל 2020. הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התש"פ, 17 באפריל 2020.           

יום העצמאות
יום רביעי, ה' באייר התש"פ, 29 באפריל2020. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר התש"פ, 30 באפריל 2020.

ל"ג בעומר
יום שלישי, י"ח באייר התש"פ, 12במאי 2020.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באיירהתש"פ, 13 במאי 2020.

יום ירושלים 
 יום שישי, כ"ח באייר התש"פ, 22 במאי 2020. יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.

חג השבועות
ערב החג, החג ואסרו חג, הימים חמישי, שישי ושבת, ה'-ז' בסיוון התש"פ, 30-28 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התש"פ, 31 במאי 2020.