MA TK saskrydis Tetervinuose
2009.06.20-21

Nuostabus miškas, Šalčios vingis, didžiulė nešienauta pieva su piliakalniu.

Gera tokiuos renginiuos, sutinki mielus, panašiai kaip tu kvėpuojančius žmones.

G. Labutis vedė mus pasižiurėti ledynmečio palikto riedulyno, pažadėjo aplankyti senas kapinaites ir... beveik pustrečios valandos trukęs masinis žygis tikslo nepasiekė. Riedulynas, matyt, jau panaudotas statyboms, kaip sakė V. Panumis, kuris citavo R.Krupicką. Apsiribojom didžiuliu skruzdėlynu ir bridimu per usnių dilgėlių mišką...

Oficialioji dalis buvo brandi ir visai vakare. Vėliau vaikai pašaudė Šiukšto oriniu šautuvu ir visi ruošėsi naktiniam orientaciniam. Visai visų P.Mažeikio (šį kartą nebuv V. Bumelio) sustatytų punktų nei viena komanda nesurado, bet nugaletojais tapo agresyviai greita, kariškai tvarkinga Lituanikos komanda su A.Žeromskyte ir G. Panumiu priešakyje, kuri beveik spėjo į kontrolinį laiką... nes į jį nespėjo nei viena komanda...

Kitą dieną baidarių - kanojų ralis visiškai sušaldė Šalčioje tupintį ir vartus vis taisantį Leoną, o dalyviai suteikė visiems puikių atrakcinių vaizdų...

Jaunimo varžybose gerai pasirodė mano šefuojamas Jonas Steikūnas greičiausiai prabėgęs rastu ir virvėmis...

Mano sūnus liko pasyviu stebėtoju ir jokio diplomo negavo...