O grantu


Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 – strategická partnerství škol

Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 – strategická partnerství škol V následujících dvou letech bude naše škola spolupracovat s pěti evropskými školami na projetku „ Seek and Find Nature“ – Hledej a najdi přírodu. Jsou to školy z Finska, Německa, Slovinska, Maďarska a Španělska. V průběhu trvání projektu se uskuteční šest setkání žáků a učitelů, pokaždé v jedné z partnerských zemí. Žáci se vždy ubytují v rodinách, tím získají i další zkušenosti a dovednosti nejen z jazykové oblasti, ale i sociální, multikulturní atd.

Projekt je zaměřen na ekologickou rozmanitost a závislost lidí na přírodě a přírodních zdrojích v různých částech Evropy. Témata, se kterými se žáci seznámí, se týkají stavu přírody v různých částech Evropy, využívání přírody člověkem, environmentální hrozby, např. změna klimatu a ztráta biodiversity v Evropě. Žáci budou psát a ilustrovat příběhy o životním prostředí, a to jak v českém jazyce, tak i v anglickém jazyce. Žáci budou také připravovat prezentace o národních parcích v jednotlivých zemích. Jako konečný produkt projektu bude publikována kniha.

Při plnění cílů projektu budou využívány znalosti z různých oborů vědy, umění, sportu, historie a matematiky. Komunikace bude probíhat v angličtině, žáci se tak procvičí v jazyce, řečnických dovednostech, samostatném vystupování a ve spolupráci v kolektivu.

Projekt byl zahájen v říjnu letošního roku ve Finsku. Další setkání proběhnou v březnu 2015 u nás v České republice, v říjnu 2015 v Německu, v březnu 2016 ve Španělsku a poslední setkání se uskuteční v květnu 2016 ve Slovinsku.

Erasmus+ (strategická partnerství škol) - Seek and Find Nature

  • Projekt je financován z grantu přiděleného Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy
  • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
  • V rámci projektu vyjede 16 žáků s učiteli na krátkodobé výměnné pobyty do partnerských škol, kde vzájemně spolupracují na společném tématu, vyměňují si zkušenosti, organizují společné  aktivity a pracují na výstupech projektu. 
  • Termín realizace: 1.9.2014- 30.8.2016